โควิดวันนี้ (15 พ.ค.) ป่วยใหม่ลดต่อเนื่อง เศร้าดับอีก 51 ศพ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 4,356 ราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่ 6,094 ราย หายป่วยกลับบ้าน 8,601 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 51 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 4,356 ราย

วันที่ 15 พ.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผยแพร่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.65 โดยวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6,094 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,092 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,150,411 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 8,601 ราย หายป่วยสะสม 2,105,105 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,775 ราย เสียชีวิต 51 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,304 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย และ อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.9 ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 4,356 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 643 ราย