ศิธา ลุยเยี่ยมพี่น้องชาวคลองเตยอีกครั้ง ประกาศชัด “ต้องทำให้คนตัวเล็กอยู่ได้ เมืองจึงจะอยู่ได้”

“ศิธา เบอร์ 11″เยี่ยมพี่น้องชาวคลองเตยอีกครั้ง ประกาศชัด “ต้องทำให้คนตัวเล็กอยู่ได้ เมืองจึงจะอยู่ได้” ขออาสาดูแลเรื่องการทำมาหากิน ชาวคลองเตยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง อ้อนขอโอกาสให้คนรู้ปัญหา และเป็นลูกหลานชาวคลองเตยได้เข้าไปทำงานรับใช้ 

น.ต. ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่เขตคลองเตยอีกครั้ง โดยมายืนยันถึงความผูกพันกับพี่น้องชาวคลองเตย ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาถึง 22 ปี เริ่มต้นจุดแรกที่ชุมชนสวนอ้อย ได้เดินทักทาย กับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นความอบอุ่นที่เกิดจากความผูกพัน ตั้งแต่เป็นส.ส.สมัยแรกจนถึงปัจจุบัน หลายคนเข้ามาขอถ่ายภาพ เข้ามาพูดคุยทักทาย เนื่องจากคุ้นเคยกับ น.ต.ศิธา เป็นอย่างดี

น.ต.ศิธา ยืนยันว่า มาที่บ้านเกิดทางการเมืองอีกครั้ง เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะขออาสาเข้าไปทำงาน โดยมองว่า ที่ผ่านมาชุมชนคลองเตยถูกมองข้ามมาโดยตลอด เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัด ดังนั้นในฐานะที่เป็นลูกหลานชาวคลองเตย บ้านอยู่ที่คลองเตย และรู้ปัญหาทุกซอกทุกมุมของคลองเตยเป็นอย่างดี จึงมาขอโอกาสจากพี่น้องทุกคน เพื่อสนับสนุนตนให้ลูกหลานคนนี้ได้เข้าไปทำงานรับใช้

พร้อมยืนยันถึงการผลักดัน นโยบายของทีมไทยสร้างไทย โดยเฉพาะการปลดปล่อยประชาชน ให้หลุดพ้นจาก อุปสรรคที่ขวางกั้นการทำมาหากิน รวมถึงในระยะยาวต้อง พัฒนาเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องชาวคลองเตย ต้องมีการพูดคุยระหว่างพี่น้องประชาชนและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะหาทางออกจากเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพื่อให้พี่น้องชาวคลองเตยได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง หากมีการโยกย้าย ก็ต้องอยู่ในทำเลหรือที่ตั้งที่สามารถทำมาหากินได้ และ”เมื่อคนตัวเล็กของเมืองอยู่ได้ เมืองถึงจะอยู่ได้”

น.ต.ศิธา ระบุด้วยว่าหากตนได้เป็นผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนสามารถทำมาหากินได้ ไม่มุ่งแต่บังคับใช้กฎหมาย มองคนทำมาหากินเป็นผู้ร้าย ตนจะขจัดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากิน เพื่อให้พี่น้องมีอาชีพ มีรายได้ จากการทำมาค้าขาย รวมถึงพี่น้องประชาชนจะต้องมี สวัสดิการที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งหมดอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สามารถทำได้ทันที