เริ่มแล้ว! สภานิสิต ม.บูรพา ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียม

ม.บูรพาเริ่มแล้ว สภานิสิต ยกเลิกใช้คำนำหน้าระบุเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ยกเลิกใช้คำนำหน้าในการระบุเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยว่า

“สภานิสิตเริ่มแล้ว !

ประกาศสภานิสิต 001/2565 ในการยกเลิกการใช้คำนำหน้าในการระบุเพศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศภายในองค์กรสภานิสิต

ตามที่สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ตั้งแต่ริเริ่มในการผลักดันให้นิสิตที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งกายตามเพศวิถีได้ รวมไปถึงการสวมชุดครุยตามเพศวิถี ซึ่งในปีนี้ก็จะมีการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศในมิติอื่นๆ เช่นเดียวกัน

เรื่องของการยกเลิกการใช้คำนำหน้าก็ถือเป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะจะเป็นการเคารพสิทธิ เสรีภาพของเพื่อนสมาชิกสภานิสิต

ทั้งนี้ สภานิสิตพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

#สภานิสิตเพื่อมวลนิสิต #สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา #ทีมบูรพา #BUUSC #นิสิตเท่าเทียม #ความเท่าเทียมทางเพศ #เสรีภาพทางเพศ”