โควิดวันนี้ (4 พ.ค.) ป่วยใหม่ยอดลดลงอีก เสียชีวิต 82 ศพ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 10,141 ราย

โควิดวันนี้ ป่วยใหม่ยอดลดเหลือ 9,288 ราย เสียชีวิต 82 ศพ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 10,141 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย กำลังรักษา 108,654 ราย

 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันเบื้องต้นมีผู้ติดเชื้อใหม่ รวม 9,288 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 9,268 ราย (ไม่รวมATK) ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 20 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,067,389 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 19,119 ราย หายป่วยสะสม 1,984,816 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 108,654 ราย เสียชีวิต 82 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,638 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 21 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 20.4 ทั้งนี้สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ตรวจด้วย ATK จำนวน 10,141 ราย