‘พรเพชร’ขอมอง กรธ.ในแง่ดี เชื่อ กม.ส.ส.-ส.ว.เสร็จตามกำหนด

‘พรเพชร’ขอมอง กรธ.ในแง่ดี เชื่อ กม.ส.ส.-ส.ว.เสร็จตามกำหนด แต่ต้องรอลุ้นตั้ง กมธ.ร่วมฯหรือไม่ ระบุสรรหา กกต.ชุดใหม่ไร้ปัญหา ยันเลือกตั้งตามโรดแมป

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 19 กันยายน ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ว่า การเลือกตั้งจะสามารถเกิดขึ้นในกลางปี 2561 ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดทำร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เหลืออยู่มีการประกาศใช้ กระบวนการของการจัดทำร่างกฎหมายถูกบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าขั้นตอนใดใช้เวลาเท่าไหร่ ดังนั้น ถ้าขั้นตอนยังไม่เกิดขึ้น เช่น ไม่มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ หรือไม่มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญ ก็ตัดขั้นตอนนั้นไป เป็นต้น แต่ถ้ามีขั้นตอนดังกล่าวขึ้นก็หมายความว่า ต้องขยายระยะเวลาออกไปตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนด

เมื่อถามว่า กระบวนการสรรหา กกต. ชุดใหม่จะมีผลกระทบกับการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร นายพรเพชรกล่าวว่า กกต.ชุดปัจจุบันยังคงทำหน้าที่ รักษาการต่อไปและมีอำนาจตามปกติ จนกว่าจะมี กกต.ชุดใหม่ ซึ่งคิดว่าคงไม่เป็นปัญหาต่อการกำหนดวันเลือกตั้ง เพราะ กกต.ชุดปัจจุบันยืนยันแล้วว่าจะเดินหน้าทำงานเต็มที่ ส่วนความจำเป็นในเรื่องของการปรองดองก่อนการเลือกตั้งนั้น ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้ใครเป็นคนตั้ง อย่างไรก็ตาม การสร้างความปรองดองเป็นสิ่งเราเรียกร้อง แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไข การปรองดองเป็นเป้าหมายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่วนการเลือกตั้งก็ดำเนินการตามโรดแมป

เมื่ออีกถามว่า ปัจจุบันร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยังไม่ได้ส่งมายัง สนช. จะมีผลกระทบต่อการพิจารณาร่างกฎหมายให้ทันตามกำหนดหรือไม่ นายพรเพชรกล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว กรธ.ยืนยันมั่นคงแล้วว่าจะต้องส่งมายัง สนช.ภายในต้นเดือนธันวาคม จึงไม่มีเหตุผลที่จะล่าช้าออกไป เพราะเป็นกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อส่งมายัง สนช.แล้ว สนช.ก็ต้องทำให้เสร็จภายใน 60 วัน

“ถ้า 60 วันนั้น กฎหมายเสร็จ ก็นำขึ้นกราบบังคมทูลฯ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แต่จากตัวอย่างที่เห็นมาแทบทุกฉบับ มีการโต้แย้งและต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ มีเพียงฉบับเดียวที่ไม่ต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ คือ ร่าง พ.ร.ป.วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เนื่องจากกฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้ศาลยุติธรรมสามารถโต้แย้งได้ ดังนั้น คงต้องดูต่อไปว่าจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมฯ ในร่างกฎหมาย ส.ส.และ ส.ว.หรือไม่ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ยากเพราะต้องรับฟังความเห็นพรรคการเมืองและประชาชนจำนวนมาก ซึ่ง สนช.ก็ได้เตรียมการศึกษาล่วงหน้าเอาไว้ก่อน” นายพรเพชรกล่าว

เมื่อถามต่อว่า ถ้าพ้นกำหนด 240 วันที่ กรธ.มีหน้าที่เสนอร่างกฎหมายเลือกตั้งให้กับ สนช. แต่เกิดกรณีที่ สนช.ลงมติไม่เห็นชอบกับร่างกฎหมายเลือกตั้งฉบับใดฉบับหนึ่ง องค์กรใดจะทำหน้าที่เสนอร่างกฎหมายใหม่อีกครั้ง นายพรเพชรกล่าวว่า ถ้าเป็นอย่างนั้น กรธ.ต้องเป็นคนยกร่างขึ้นมาใหม่ เพราะ กรธ.เขาบอกเอง เป็นไปตามหลักธรรมดาที่เมื่อมีการโต้แย้งมา กรธ.ก็ต้องเอาไปปรับปรุงใหม่ในคณะกรรมาธิการร่วมฯ และถ้าสมมุติเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวต้องตกไป เขาก็ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

เมื่อถามย้ำว่า หากกรธ.ต้องนำกลับไปทำใหม่ จะต้องมีกรอบเวลาในการทำงานหรือไม่ นายพรเพชรกล่าวว่า กรอบเวลาจะถูกบังคับโดยสภาพการณ์ที่จะต้องทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เอาเป็นว่าอย่าไปสมมุติเลย เพราะมันถูกบังคับโดยสภาพการณ์อยู่แล้ว

ต่อข้อถามว่า การที่ไม่กำหนดกรอบเวลาลงไป จะทำให้เป็นช่องให้เกิดการลากยาวออกไปหรือไม่ นายพรเพชรกล่าวว่า ต้องมอง กรธ.ในแง่ดีบ้าง อย่างไรเขาก็ต้องรีบทำ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น มาถามผมเรื่อง “ถ้าอย่างนี้” แล้วไปลงข่าวไม่ตรง ผมก็เสียหายนะ ดังนั้น ขอว่าอย่าเพิ่งถามว่า “ถ้า” เลย เอาไว้ให้ “ถ้า” มันเกิดขึ้นแล้วมาถามตนอีกทีดีกว่า