พว.เปิดตัวหนังสือพูดได้นวัตกรรมใหม่ สร้างศักยภาพ ให้เด็กไทย เรียนเก่ง ยุคโควิด

สุถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว.เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ หนังสือพูดได้ สร้างศักยภาพ ให้เด็กไทย เรียนเก่ง เรียนดี ยุคโควิด เดินเครื่อง ให้ความมั่นใจผู้ปกครองจุดประกาย ตำราเรียน เป็นหนังสือพูดได้ด้วยรูปแบบ Active Learning ย้ำเรียนที่ไหน ทั้งโรงเรียน หรือบ้าน เชื่อเถอะ ลูกเก่งได้

นาย อภิชาติ โรจน์สราญรมย์  เปิดเผยว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครองหลายท่านที่กังวล หากมีการระบาดโควิด ยาวนานไปจนถึง ปี 2566 บุตรหลาน จะได้รับความรู้อย่างไร เพราะต้องเรียนแต่ออนไลน์ ดังนั้น หนังสือพูดได้ ด้วยหลักสูตรสถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จะตอบโจทย์ บุตรหลาน ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเรียนรูปแบบไหน ทั้ง onside หรือ online ทุกอย่างจะลงตัว เพราะหนังสือพูดได้จากสถาบันพัฒนาวิชาการ ออกแบบมาเพื่อบุตรหลาน โดยเฉพาะ เด็กชั้นอนุบาล และชั้นประถม โดยหนังสือสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดได้ เพื่อเรียนรู้การอ่าน การสะกดคำ ทั้งจากการพูดของครูผู้สอน และมีเสียงเพลงประกอบ มีนิทาน มีการปฎิบัติ ที่สอนทุกขั้นตอน เด็กจะสนุก ไม่เบื่อ และเรียนรู้ได้เร็ว ง่ายต่อการเรียนรู้

ทั้งนี้ หนังสือพูดได้ระดับอนุบาล 1,2,3 ชุดละ 6 เล่มราคาไม่เกินชุดละ 200 บาท แต่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ที่เกิดประโยชน์อย่างคาดไม่ถึง หนังสืพูดได้ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระ ราคาตามงบประมาณ ที่รัฐบาลกำหนด แถมหนังสือพูดได้ฟรี สำหรับนักเรียนทุกคน

สำหรับ Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการ คิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป ให้เกิดประโยชน์

ซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมด้วยผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่าดังกล่าวนั่นเอง

กระบวนการสำคัญดังกล่าวได้บรรจุในหนังสือพูดได้ ที่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ว่าโควิดจะส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้บุตรหลาน อยู่กับบ้านจะไม่มีความรู้เท่ากับการมาโรงเรียน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการยืนยันว่า อยู่ที่ไหนก็เก่งได้ ถ้าเรียนตามรูปแบบ พว.