“สนธิรัตน์” เผยลงมือดูเรื่องศก.ฐานรากด้วยตัวเอง ชี้ขับเคลื่อนนโยบายที่ตกผลึกจากปชช.

“สนธิรัตน์” เผยลงมือดูเรื่องศก.ฐานรากด้วยตัวเอง ชี้ขับเคลื่อนนโยบายที่ตกผลึกจากปชช. ลั่น เป็น รบ. จะฟื้นโครงการซิป

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ แกนนำและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายสันติ กีระนันทน์ นายวัชระ กรรณิการ์ นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล นายแก้ว สังฆ์ชู และผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพบปะตัวแทนเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมจังหวัดพัทลุงกว่า 50 คน เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกองทุนฯ และอุปสรรคปัญหาการขับเคลื่อนกองทุนฯ

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจที่พรรคให้ความสำคัญคือ นโยบายเศรษฐกิจฐานราก โดยมองว่าเศรษฐกิจฐานรากจะเข้มแข็ง ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในชุมชน ไม่สามารถขับเคลื่อนโดยรัฐฝ่ายเดียวได้ แต่รัฐต้องช่วยเรื่องเศรษฐกิจ และการช่วยต้องครบวงจร ชุมชนกับรัฐต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน ต้องไม่มองแค่การหารายได้ แต่การแก้ปัญหาหนี้สินต้องทำควบคู่ไปด้วยกัน ต้องเกื้อกูลกัน ซึ่งนับจากนี้พรรคจะนำเสนอแนวความคิดแลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เพราะนโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่พรรคจะขับเคลื่อนต้องตกผลึกจากพี่น้องประชาชนที่จะมาเป็นคนร่วมคิด และนำแนวคิดของพี่น้องประชาชนมาผสมผสานกับแนวคิดของนักเศรษฐกิจที่มากประสบการณ์ในพรรค จากนั้นจะออกเป็นนโยบายพรรคที่ชัดเจนสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้

“สวัสดิการชุมชน คือหัวใจสำคัญ ถ้าชุมชนมีสวัสดิการ ชุมชนจะดูแลตัวเองได้ เพราะโครงสร้างรัฐบาลเป็นโครงสร้างใหญ่ กว่าจะมาถึงชุมชนช้า ที่ผ่านมาหลายเหตุการวิกฤติรอดได้เพราะชุมชนเข้มแข็ง และหากพรรคผมได้เป็นรัฐบาล ผมจะฟื้นโครงการซิป (โครงการลงทุนเพื่อสังคม หรือ Social Investment Project : SIP) ขึ้นมาช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังลำบาก จากปัญหาหนี้ครัวเรือน รายรับที่ไม่พอกับรายจ่าย ขาดการส่งเสริมต่อยอดอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งข้อดีของนโยบายคือ เป็นนโยบายชั่วคราว รัฐบาลไม่ต้องหว่านเม็ดเงินตลอด ชุมชนเข้มแข็งก็เลิก ให้เขาดูแลกันต่อไป ต้องไม่ช่วยแบบปูพรม แก้ให้ตรงจุด ช่วยให้ถูกคน ถึงจะเกิดความยั่งยืน ผมมั่นใจว่า ผมเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจฐานราก เพราะเกิดมาจากการขับเคลื่อนตรงนั้น เห็นทุกปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องกฎหมาย การบริหารจัดการ ดังนั้น ในการจัดทำนโยบายพรรค ผมจึงขอดูเศรษฐกิจฐานรากด้วยตัวเอง อยากทำนโยบายที่คนฐานรากต้องการจริงๆ คำว่าชุมชนเข้มแข็งพูดกันมานาน แต่ยังขาดการส่งเสริมแบบจริงจัง วันนี้พรรคสร้างอนาคตไทยจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง” นายสนธิรัตน์ กล่าว