วิษณุ แจงปมตั้ง สราวุธ นั่งสารพัดบอร์ด หน่วยงานเป็นคนชง รัฐบาลแค่ทำตาม

วิษณุ แจงปมตั้ง สราวุธ นั่งสารพัดบอร์ด ชี้หน่วยงานเป็นผู้เสนอ รัฐบาลแค่ทำตาม ป้องเป็นขรก.ธุรการของสำนักงานศาล ไม่ใช่ผู้พิพากษา

 

วันที่ 28 ม.ค.2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ และรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ ก.ตร.ว่า หน่วยงานเป็นเจ้าของเรื่องเป็นผู้เสนอ

การแต่งตั้งให้นายสราวุธ ดำรงตำแหน่งใดก็ตาม ไม่ได้เลือกไปจากข้างบน อย่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็มีคณะกรรมการสรรหามาก่อนแล้วเสนอขึ้นมา หน้าที่ของรัฐบาลคือการนำความกราบบังคมทูล ส่วนการตั้งเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นการเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง อย่างไรก็ตาม การทบทวนทำได้ทั้งนั้น แต่เป็นเรื่องของหน่วยงานจะไปดำเนินการ

ผู้สื่อข่าวถามว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายสราวุธ มาก่อนหรือไม่ว่า ถูกตรวจสอบจากประธานศาลฎีกา นายวิษณุ กล่าวว่า ได้ยินแว่วๆ แต่ไม่พบว่ามีอะไรชัดเจน ยังไม่มีการลงโทษอะไรชัดเจน แต่ข้อสำคัญคือนายสราวุธ ไม่ใช่ผู้พิพากษา ไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการ แต่เป็นข้าราชการธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรม และตำแหน่งปัจจุบันคือ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งไม่ใช่ที่ปรึกษาศาล แต่เป็นในส่วนของสำนักงาน

เมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีปัญหาในภายหลังใช่หรือไม่ หากผลตรวจสอบออกมาว่านายสราวุธผิด นายวิษณุ กล่าวว่า ที่มีการรายงานขึ้นมานั้น พบว่าขณะนี้ยังไม่มีปัญหา