พรรคเศรษฐกิจไทย  ลุยจัดตั้งตัวแทนพรรคจ.สมุทรปราการ

พรรคเศรษฐกิจไทย  ลุยจัดตั้งตัวแทนพรรคจ.สมุทรปราการ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณศาลาวัดคอลาด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเศรษฐกิจไทย (Thai Economic Party)ได้ประชุมจัดตั้งตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ของพรรคเศรษฐกิจไทย โดยมีสมาชิกพรรคฯและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีมติเลือกนายรณยศ ภู่หลำ เป็นตัวแทนเขตประจำจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

สำหรับส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ที่เดินทางมาเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมเลือกตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ ส.ส.ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ,ส.ส.ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ,ส.ส.ทัศนาพร  เกษเมธีการุณ และส.ส.ยุทธนา โพธสุธน เป็นต้นรวมถึง เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย จนเสร็จสิ้นการประชุมทุกประการ

ก่อนหน้านี้ ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.เขต3 จ.สมุทรสาคร ได้ประชุมจัดตั้งตัวแทนพรรคเศรษฐกิจไทย ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่   3 ซึ่งนางสาว ณตฤณ สุริวงษ์​ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรคและมีการตั้งศูนย์ประสานงานพรรคเศรษฐกิจไทยเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกัน