สภาจี้ถามหนัก เมื่อไหร่เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ‘กกต.’ แจงเป็นอำนาจคณะรัฐมนตรี

สภา จี้ถามความพร้อมกกต.จัดเลือกตั้ง หากยุบสภา ด้าน”แสวง” แจงมีความพร้อมทั้งทางกฎหมาย-งานบริหาร ส่วนผู้ว่าฯกทม.-เมืองพัทยา รอ ครม.เคาะก่อน

วันที่ 27 มกราคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. รักษาการเลขาธิการ กกต. ชี้แจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการอภิปรายของ ส.ส.นั้นได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำงานของ กกต. โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งครั้งถัดไป ที่ขณะนี้ต้องรอการตรากฎหมายลูกเพื่อใช้ในการเลือกตั้ง แต่หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายลูกจะตราขึ้น จะใช้อำนาจในการดำเนินการอย่างไร รวมถึงกรณีของการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้งในบางพื้นที่ ที่มีข่าวจาก กกต. ว่า ได้แบ่งเขตแล้ว แต่ไม่พบการรับฟังความเห็นของประชาชน นอกจากนี้ ยังถามถึงความชัดเจนต่อการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

โดย นายแสวง ชี้แจงว่า กกต.​มีความพร้อมไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งวันใด โดยพร้อมทั้งการบริหารและกฎหมาย กรณีการเลือกตั้งแบบใหม่ ที่ให้มี 400 เขต และบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้เตรียมความพร้อมไว้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายใช้ จึงมีแต่การหาข้อมูล โดยได้แจ้งไปยัง กกต.จังหวัด ให้หาข้อมูล และยังไม่ได้แบ่งเขตใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศประชากร เมื่อวันที่ 7 มกราคม ดังนั้น กกต.ต้องแบ่งเขตใหม่ จะทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และนายกเมืองพัทยา เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กกต. จะประสานต่อไป