“วรงค์” เขียนจม.ด้วยมือ อ้อนชาวหลักสี่-จตุจักร เลือกไทยภักดี ไปสู้กับการด้อยค่าสถาบัน?

หัวหน้าพรรคไทยภักดี เขียนจม.ด้วยลายมือ ขอชาวจตุจักร-หลักสี่ เลือกไทยภักดีเข้าสภา ไปสู้กับการด้อยค่าสถาบัน

วันที่ 27 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เขียนจดหมายเปิดผนึกด้วยลายมือ ขอให้ชาวจตุจักรหลักสี่ เลือกไทยภักดี โดย ระบุว่า

ผมตัดสินใจเขียนจดหมาย ด้วยลายมือเพื่อสื่อสารตรง ถึงพี่น้องจตุจักร-หลักสี่ และขอโอกาสให้คุณพันธุ์เทพ เบอร์1 พรรคไทยภักดีไปทำหน้าที่ โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับ  เรียน พี่น้องเขตจตุจักร-หลักสี่

ผมเขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวจตุจักร-หลักสี่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารโดยตรงถึงพี่น้องทุกท่าน ในการเลือกตั้งซ่อม ในวันที่ 30 ม.ค. 2565 นี้

ผมเข้าใจดีถึงความรู้สึกของพี่น้องทุกท่าน ต่อปัญหาการเมืองในสภา จนพี่น้องมีความรู้สึกเบื่อหน่ายการเมือง เพราะนักการเมืองเข้าไปในสภาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ขี้โกง ทุจริตคอรัปชั่น

ที่ซ้ำร้ายบางพรรคการเมือง เข้ามาซ้ำเติมประเทศ อาศัยความเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ใช้เวทีสภาฯ เพื่อการด้อยค่าสถาบัน ทำร้ายจิตใจของประชาชนผู้จงรักภักดี แทบจะไม่มีนักการเมืองคนใด พรรคใด ช่วยเป็นปากเสียงหักล้างข้อกล่าวหา

พรรคไทยภักดี มีความรู้สึกนึกคิดไม่ต่างจากพี่น้องทุกท่าน ที่รู้สึกอึดอัดกับสิ่งดังกล่าว เรามีบทสรุปที่ชัดเจนต่อปัญหาของประเทศ นั่นคือประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาของขบวนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปัญหาที่หมักหมมจาก การทุจริต

พวกเรากล้าพูดอย่างเต็มปากว่า เรามีจุดยืนที่ชัดเจนต่อปัญหาเหล่านี้ ในการประกาศนโยบายปราบโกง และปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักและเคารพของพวกเรา เพราะเราเชื่อว่า ถึงเวลาที่เราต้องจุดประกายแห่งความหวัง ในการเปลี่ยนแปลงการเมือง ด้วยการจัดการปัญหาเหล่านี้ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานเรา

แม้การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะมีเพียง 1เสียง แต่จะเป็น1เสียงที่ทรงพลัง สะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนว่า อึดอัด เบื่อหน่าย นักการเมืองขี้โกง นักการเมืองจาบจ้วง และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่านี้

พรรคไทยภักดีได้ส่งคุณพันธุ์เทพ ฉัตรนัรัชต์ อดีตซีอีโอ บริษัทร่วมทุนต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริตเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภา

ผมมีความเชื่อมั่นในพลังอันแรงกล้า ของพรรคไทยภักดีและคุณพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ที่จะทำหน้าที่สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องทุกท่าน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงพรรคไทยภักดีกับสภา

เท่ากับว่า ถ้าพี่น้องทุกท่านให้ความไว้วางใจคุณพันธุ์เทพ ไม่เพียงแต่ได้คุณพันธุ์ไว้ใช้งาน แต่หมายถึง จะได้พวกเราพรรคไทยภักดีทั้งพรรคพ่วงร่วมไปด้วย เพื่อช่วยท่านนายกพลเอกประยุทธ์ในการปราบโกง

ท้ายนี้แม้สภาจะมีอายุไม่มาก ถ้าพี่น้องทุกท่านให้โอกาสพวกเรา ทำงานในสภาเพียงวันเดียว ก็เพียงพอต่อการจุดกระแสการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทย ขอโอกาสจากพี่น้องนะครับ เพราะพวกเราอยากเห็นประเทศไทยดีกว่านี้ครับ

ด้วยความเคารพ
หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
หัวหน้าพรรคไทยภักดี