กกต.แจกใบส้ม นายก-ส.อบต. 11 แห่ง 9 จว. ฟันอาญาซ้ำ เหตุซื้อเสียง

กกต.แจกใบส้มระงับสิทธิสมัคร นายก-ส.อบต. 11 แห่ง 9 จังหวัด เหตุซื้อเสียง-ไม่มีคุณสมบัติลงสมัคร จ่อดำนินคดีอาญาซ้ำ สั่งผอ.กกต.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่

 

วันที่ 27 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีคำสั่งลงวันที่ 26 ม.ค. ให้มีการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ส.อบต.)ใหม่ รวม 11 แห่ง ใน 9 จังหวัดแล้ว ยังพบว่า ในคำสั่งดังกล่าว กกต.มีการสั่งระงับสิทธิสมัคร (ใบส้ม) ว่าที่นายกและว่าที่ ส.อบต. ทั้ง 11 ราย ซึ่งได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนนสูงสุดจากการเลือกตั้งอบต. เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2564 ไว้เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากมีการกระทำอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

โดยมีรายงานว่า ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกระทำการเข้าข่ายซื้อเสียง และมีลักษณะต้องห้าม ดำรงตำแหน่งตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 2562

ผู้ถูกระงับสิทธิสมัครทั้ง 11 ราย ประกอบด้วย
1.นายเฉลียว เภาหิงษ์ ว่าที่ ส.อบต.ตลิ่งชัน เขต 6 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
2.นายชวลิตย์ บุญมี ว่าที่ นายก อบต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
3.นายสมพงษ์ บนสันเทียะ ว่าที่ ส.อบต.ทับสวาย เขต 4 อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
4.นางสุนีย์ สิงห์แก้ว ว่าที่ ส.อบต.ห้วยไร่ เขต 4 อ.เด่นชัย จ.แพร่
5.นายสมภัทร เตปินตา ว่าที่ ส.อบต.ทุ่งน้าว เขต 4 อ.สอง จ.แพร่
6.นายปรีชา เหลาชิต ว่าที่ ส.อบต.แพรกหนามแดง เขต 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7. นายสุธี สังข์ทอง ว่าที่ นายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา
8.นายพยอม แสงสาคร ว่าที่ ส.อบต.ท่าคา เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
9.นายจเร บินลอย ว่าที่ นายก อบต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
10.นางสุนาด ประพันชัย ว่าที่ นายก อบต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
11.นายวิโรจน์ ชูโฉม ว่าที่ นายก อบต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก

นอกจากผู้สมัครทั้งหมดจะถูกระงับสิทธิสมัครชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีแล้ว กรณีซื้อเสียง กกต.จะยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส่วนกรณีมีลักษณะต้องห้ามลงสมัคร จะแจ้งดำเนินคดีอาญา ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การจัดเลือกตั้งใหม่ใน 11 แห่ง 9 จังหวัด จะมีขึ้นเกินกรอบเวลา 60 วันนับแต่วันเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย.64 ดังนั้น เป็นอำนาจของ ผอ.กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง โดยความเห็นชอบของผอ.กกต.จังหวัด แต่ต้องเป็นไปตามคำสั่งของกกต.

โดยมีกรณีการเลือกตั้ง นายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลาใหม่เท่านั้นที่กกต.สั่งให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งไม่เกิน 40 วันนับแต่วันที่กกต.มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครชุดเก่าเหลืออยู่จึงต้องเปิดรับสมัครใหม่ ส่วนอีก 10 แห่ง ให้กำหนดวันเลือกตั้งไม่เกิน 20 วันนับแต่วันที่กกต.มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เพราะยังมีผู้สมัครชุดเก่าเหลืออยู่