“คุณหญิงกัลยา” แถลงข่าววิสัยทัศน์ปี 65 พร้อมเปิดตัวทีมงานคนรุ่นใหม่ เร่งเดินหน้าทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ หนุนแต่งผ้าไทยประยุกต์สากล สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง”

กระทรวงศึกษาธิการ (25 มกราคม 2565)-ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวทีมงานคนรุ่นใหม่ หนุนใช้ผ้าไทยประยุกต์สากล สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง” พร้อมเดินหน้าทำงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ มุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาไทยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ในปี 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิรูปการศึกษาทั้งทางด้านโครงสร้าง และการปฏิรูปไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง เพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 และในอนาคต นั้นจึงได้มีการแต่งตั้งเสริมทีมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานคนรุ่นใหม่ และทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ นำโดยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองศาสตราจารย์ ดนุวัศ สาคริก, นายเมธี อรุณ (เมธี ลาบานูน) นายเมธวิน อังคทะวานิช เป็นต้นสำหรับการเปิดตัวที่ปรึกษาและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายดร.คุณหญิงกัลยา ในครั้งนี้ มีความน่าสนใจคือให้ทุกคนแต่งกายมาในธีมผ้าไทยประยุกต์สากล สนับสนุนนโยบายของดร.คุณหญิงกัลยาที่มีความตั้งใจในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษณ์และสืบสาน “ผ้าไทย” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายไป และสามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันผ้าไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล และคุณหญิงกัลยายังเป็นแบบอย่างที่ดีในการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาสรวมถึงทุกวันอังคารที่มีการประชุม ครม.ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี แลยังสอดคล้องกับนโยบายด้านการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยของคุณหญิงกัลยาอีกด้วย“เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในปี 2565 ไปสู่เป้าหมาย คุณหญิงกัลยาจึงได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานคนรุ่นใหม่ และทีมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านมาช่วยกันทำงาน เพราะการปฏิรูปการศึกษานั้นจะทำคนเดียวไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งการเปิดตัวคณะทำงานครั้งนี้ก็มาในธีมผ้าไทยประยุกต์สากล ซึ่งคุณหญิงกัลยาท่านได้สืบสานพระราชปณิธาน “สมเด็จพระพันปีหลวง” ในการอนุรักษณ์ “ผ้าไทย” จะเห็นได้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งท่านจะใส่ผ้าไทยประยุกต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่ผลิตผ้าไทยด้วย”นางดรุณวรรณ กล่าวนางดรุณวรรณ ยังกล่าวเสริมในตอนท้ายด้วยว่า คุณหญิงกัลยาได้ย้ำประเด็นสำคัญตอนหนึ่งจากการแถลง วิสัยทัศน์ปี 65 ครูกัลยา ข่าว วานนี้ (24 มกราคม 2565) ภายใต้แนวคิด “เข็มทิศประเทศไทย ขีดเส้นใต้ด้วยการศึกษา” โดยระบุว่า การศึกษาไทย เมื่อเทียบกับการศึกษาของประเทศที่เจริญแล้ว เรายังด้อยกว่าอยู่มาก แต่คุณหญิงกัลยาเชื่อว่า ไม่วาใครจะเก่งแค่ไหน ก็ไม่มีทางจะทันโลกได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่สำหรับประเทศไทยเรามีความโชคดี ที่มีในสิ่งที่โลกไม่ทันเรา นั่นก็คือการมีรากเหง้า ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่สั่งมาเป็นเวลากว่าร้อย ๆ ปี