นายก ห่วง แรงงาน สั่ง รมว.เฮ้ง หารือ คสรท.พิจารณาโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำ

นายก ห่วง แรงงาน สั่ง รมว.เฮ้ง หารือ คสรท.พิจารณาโครงสร้างค่าจ้างขั้นต่ำ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเรื่องความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่มจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาในมาตรการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคแรงงานและผู้ประกอบการอยู่ได้ และภาคธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ โดยมีมาตรการสำคัญๆ ทั้งด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ตรวจคัดกรองโรคโควิดเชิงรุก ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” โครงการ Factory Sandbox การฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา 33 การให้บริการทางการแพทย์รักษาโควิด-19 แก่ผู้ประกันตน การจัดหาเตียง Hospitel และด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามโครงการ ม33 เรารักกัน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40 เยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ โดยนำเข้าแรงงาน MOU ภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากการหารือในวันนี้ ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สมาพันธ์แรงงานกิจสัมพันธ์ (สรส.)ได้ยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้าง นั้น ผมได้ให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงการจัดทำโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนประเด็นแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เป็นกรณีเร่งด่วนนั้น ผมได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ในวันนี้พวกเรามาติดตามความคืบหน้าการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และแนวทางการช่วยเหลือลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งพวกเราต้องขอให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรี และชื่นชมท่านรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงาน ที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากผลกระทบโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา และในวันนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้เข้าพบเพื่อรับฟังสภาพปัญหาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้แรงงานได้รับความคุ้มครองที่พึงจะได้รับ