“ไทยสร้างไทย” เปิดตัวเทคโนโลยี AR บนป้าย “บำนาญ 3 พันบาท” มุ่งสื่อสารเข้าถึงปชช.

“ไทยสร้างไทย” เปิดตัวเทคโนโลยี AR บนป้าย “บำนาญ 3,000 บาท” เพื่อสื่อสารนโยบายเข้าถึงประชาชน เป็นพรรคการเมืองแรก นำร่องใช้ Metaverse ให้ประชาชนและพรรคฯ ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2565 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อสร้างพลังของประชาชน พรรคไทยสร้างไทย ร่วมกันแถลงข่าว ถึงการนำเทคโนโลยี AR เพื่อสื่อสารนโยบายให้เข้าถึงประชาชน ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ นำร่องสู่การใช้ Metaverse เป็นพรรคการเมืองแรกของไทย

ป้าย AR จะช่วยสร้างความเข้าใจของประชาชนที่มี ต่อนโยบาย อุดมการณ์ และวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ของพรรค เพียงแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน ก็จะพบกับ AR ของบุคคลต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารและพูดคุยถึงรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “Political Tech” ที่พรรคไทยสร้างไทยจะทยอยออกมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ เพื่อมีส่วนร่วมกับพรรคการเมือง อย่างเป็นประโยชน์ จับต้องได้

โดยป้ายแรกจะใช้กับ นโยบายบำนาญ ประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ที่จะพบกับ AR ของคุณหญิงสุดารัตน์ ที่จะออกมาพูดคุยถึงหลักการของ ที่ทางพรรคตั้งใจดูแลผู้สูงอายุ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มุ่งดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ ทั้งยังช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้เทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นการนำร่องไปสู่การใช้เทคโนโลยี Metaverse ของพรรคไทยสร้างไทย เพื่อเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับพรรคฯ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะตอบโจทย์พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร้รอยต่อ

“ด้วยเทคโนโลยี Metaverse พี่น้องประชาชนและตัวแทนของพรรค จะสามารถไปมาหาสู่ และทำกิจกรรมร่วมกันได้กันได้ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับกิจกรรมทางการเมืองนั้น เชื่อว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจพรรค เข้าใจนโยบาย และเห็นถึงความตั้งใจที่จะทำงานมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกันพรรคก็จะได้เข้าใจความต้องการ เข้าใจความทุกข์ยากความเดือดร้อน ของประชาชนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน”

ทั้งนี้ในอนาคต ป้ายของพรรคไทยสร้างไทยทั้งหมดจะเป็น AR ซึ่งไม่เพียงเฉพาะป้ายนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท เท่านั้น แต่ทุกนโยบาย ทุกผู้สมัครของพรรค ก็จะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน