ยิ่งกู้ยิ่งเจ๊ง! “ตรีรัตน์” อัดรัฐบาล กู้เพื่อขายของถูก แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ระบุต้องช่วยผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขายลดต้นทุน เสนองดเก็บภาษีน้ำมัน-ค่าไฟ 

ยิ่งกู้ยิ่งเจ๊ง “ตรีรัตน์” ไทยสร้างไทย อัดรัฐบาล กู้เพื่อขายของถูก เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ระบุต้องช่วยผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ขายลดต้นทุน ไม่ใช่ลดกำไร พร้อมเสนอยกเว้นเก็บภาษีน้ำมัน-ค่าไฟ 

นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าแพง โดยการอนุมัติงบฉุกเฉิน 1,480 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการสินค้าราคาประหยัด เป็นระยะเวลา 90 วัน เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในระยะยาว เพราะรัฐบาลไม่ควบคุมต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สินค้ามีราคาแพง

เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาราคาสินค้าแพง พรรคไทยสร้างไทย จึงขอย้ำข้อเสนอว่า “รัฐบาลต้องยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะสามารถลดราคาน้ำมันได้เกือบ 6 บาท และถือเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่สำคัญ พร้อมกับระงับการขึ้นค่าไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งหากรัฐบาลได้ทำตามคำแนะนำของพรรคไทยสร้างไทย เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าแพง

และจะไม่ทำให้ราคาสินค้าประเภทอาหาร พาเหรดกันขึ้นราคาอย่างที่เป็นอยู่ และหากผู้นำประเทศยังแก้ไขปัญหาแบบปัจจุบัน ยิ่งกู้ก็จะยิ่งเจ๊ง เพราะไม่เข้าใจสาเหตุที่ของราคาขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้อย่างตรงจุด