“ธวัชชวิน” ไทยสร้างไทย จี้ รัฐบาลลดค่าครองชีพ! ชี้ต้องแก้ปัญหาบนความเป็นจริง แนะลดภาษีน้ำมันสรรพสามิต 2 ปี บรรเทาเดือดร้อน 

“ธวัชชวิน” ไทยสร้างไทย จี้ รัฐบาลลดค่าครองชีพประชาชน ชี้ต้องแก้ปัญหาบนความเป็นจริง แนะลดภาษีน้ำมันสรรพสามิต 2 ปี บรรเทาความเดือดประชาชน 

นายธวัชชวิน โกพัฒน์ตา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยสร้างไทย จังหวัดสมุทรปราการเขตพระประแดง นำทีมงานไทยสร้างไทยสมุทรปราการ ลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และสเปย์แอลกอฮอล์ให้กับพ่อค้าแม่ค้า ที่ ตลาดนัดเลียบด่วนบางหญ้าแพรก พระประแดง

นายธวัชชวิน กล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด จนมาถึงการระบาดของโรคสัตว์เลี้ยง ส่งผลทำให้ประชาชนต้องประสบกับสภาวะรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ประกอบกับราคาสินค้าในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งราคาหมู ราคาไก่ และไข่ไก่ เป็นต้น รวมถึงการย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลมาจากการบริหารของรัฐบาลทั้งสิ้น

 

ตน จึงเรียกร้องให้รัฐบาล แก้ไขปัญหาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพื่อแบ่งเบาภาระความเดือนร้อนของประชาชน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าแก๊ส และค่าน้ำมัน ที่เป็นต้นทุนของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้พรรคไทยสร้างไทย เคยเรียกร้องให้มีการลดภาษีน้ำมันสรรพสามิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพของประชาชนเป็นเวลา 2 ปี แต่กลับยังไม่เห็นแนวทางการแก้ปัญหาของแพงทั้งแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมจากรัฐบาล