ลาวสั่งห้ามนำเข้า “สินค้าเกษตร” บางรายการ หนุนการผลิตในประเทศ

รัฐบาลลาวมีคำสั่งห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์บางรายการ หนุนผู้ผลิตในประเทศ

วันที่ 21 มกราคม 2565 หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ รายงานว่า รัฐบาลลาวประกาศกำหนดให้ลดการนำเข้า กะหล่ำปลี กระเทียม หัวหอม พริกไทย ผักกาดหอม และกะหล่ำปลีขาว ทั้งสนับสนุนให้เป็นพืชที่เกษตรกรควรเพาะปลูกมากขึ้น

เช่นเดียวกับผู้ประกอบการเลี้ยงวัว หมู แพะ ไก่ เป็ด และห่าน ที่กำหนดให้ลดการนำเข้าและสนับสนุนให้เกษตรกรในประเทศเลี้ยงปศุสัตว์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนพัฒนาและการลงทุนลาว ระบุว่า รัฐบาลกำหนดความจำเป็นในการนำเข้าสายพันธุ์ข้าว พืช สัตว์ ไม้ ปลา กบ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตบางชนิด เพื่อสร้างสมดุลอุปสงค์ภายในประเทศภายใต้ความพยายามสนับสนุนการผลิตในท้องถิ่น

ขณะเดียวกัน ลาวยังสั่งห้ามนำเข้าปลานิลและปลาน้ำจืดทุกชนิด ทว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรประเภทอื่นยังสามารถนำเข้าได้ต่อไป อาทิ สเปิร์มของสัตว์สำหรับเพาะพันธุ์ เมล็ดข้าว วัคซีนและอุปกรณ์ของสัตว์ ยาสำหรับสัตว์ และอาหารสัตว์ รวมถึงเหล่าผู้ประกอบการสามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารและวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ที่ไม่มีในลาว รวมถึงอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องจักรที่ใช้เลี้ยงสัตว์ด้วย

การนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์บางชนิดยังคงทำได้ ทว่าต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่รัฐบาลกำหนด โดยมีการใช้งานเฉพาะกลุ่มและไม่กระทบการผลิตในประเทศ อาทิ เนื้อวัว เนื้อแกะ และเนื้อนกกระจอกเทศระดับพรีเมี่ยม ซึ่งเสิร์ฟในร้านอาหารและโรงแรมขนาดใหญ่ รวมถึงน้ำมันหมู หนังหมู และก้อนเนื้อที่ใช้ในกระบวนการแปรรูปโดยบริษัทหรือโครงการที่กำหนด

กลุ่มอาหารทะเลสามารถนำเข้าได้เช่นกัน แต่ต้องสอดคล้องตามมาตรการการจัดการอันเข้มงวด โดยบางแขวงอาจได้รับการจัดสรรโควตาพิเศษเป็นระยะตามความต้องการที่แท้จริง