ไทยอันดับ 1 ของโลก ขอ ‘กูเกิล’ ให้ลบเนื้อหาวิจารณ์รัฐบาล

ไทยอันดับ 1 ของโลก ขอ ‘กูเกิล’ ให้ลบเนื้อหา วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยตรวจพบว่ามีจำนวนคำขอให้ลบเนื้อหาดังกล่าวทั้งสิ้นมากถึง 1,092 คำขอ

เว็บไซต์ Surfshark รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์ “กูเกิล” ที่รายงานจำนวนคำขอให้ลบเนื้อหาจากรัฐบาล และตัวแทนของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ นับตั้งแต่ปี 2009

โดยพบว่า เนื้อหาประเภท “วิพากษ์วิจารณ์รัฐ” มีคำขอจากประเทศไทยให้ลบเนื้อหาดังกล่าวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก อย่างไรก็ตามหากนับรวมประเภทคำขอทั้งหมด รัสเซีย จะอยู่ในอันดับที่ 1 ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16

Surfshark ระบุว่า กูเกิล ประกาศตัวเลขสถิติคำขอให้ลบเนื้อหาต่าง ๆ ออกจากแพลตฟอร์มนับตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา และพบว่าคำขอดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2016 ซึ่งเป็นปีที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและเป็นปีของ เบร็กซิท ด้วย

ทั้งนี้ตัวเลขคำขอให้ลบเนื้อหานั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยรัสเซีย มีคำขอให้ลบเนื้อหามากที่สุดในโลกนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลที่จำนวน 123,606 คำขอ ตามมาด้วย ตุรกี อินเดีย และ สหรัฐอเมริกา

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก มีจำนวนคำขอให้ลบเนื้อหาทั้งสิ้น 1,147 คำขอ ที่น่าสนใจคือ ในจำนวนนี้ 95.2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ “วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล” และหากจัดอันดับเฉพาะเนื้อหานี้ ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 1 ของโลกทันที ที่ 1,092 คำขอ

ประเทศไทย อันดับ 1 ของโลก ขอ กูเกิล ลบเนื้อหา วิจารณ์รัฐบาล

การเปิดเผยครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดสถานะการเปิดพื้นที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งถดถอยลงพร้อมกับสถานะความเป็นการเมืองประชาธิปไตยของไทย ท่ามกลางภาวะความชอบธรรมถดถอยอย่างหนักของรัฐบาลประยุทธ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ Human Rights Watch ได้ออกรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีปัญหาสิทธิมนุษยชนถดถอยลงมาก ทั้งการใช้กำลังปราบปรามการชุมนุมอย่างสันติ การคุกคามสอดแนมนักเคลื่อนไหวและสื่อมวลชน การจับกุมผู้แสดงความคิดเห็นแตกต่างด้วยข้อหาความผิดทางอาญาแต่ถูกใช้บนแรงจูงใจทางการเมืองในการปิดปากเสียงวิจารณ์รัฐบาล