‘นิพิฏฐ์’ เผยหลังเปิดตัวสังกัดพรรคใหม่ หนุนคนหนุ่มสาว พาประเทศพ้นขัดแย้ง

นิพิฏฐ์ เปิดใจครั้งแรก หลังเปิดตัวสังกัดใหม่ หนุนคนหนุ่มสาว พาประเทศออกจากขัดแย้ง

วันที่ 20 มกราคม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นักการเมืองดังที่เปิดตัวร่วมงานกับพรรคสร้างอนาคตไทย เขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความเห็นหลังเปิดตัวร่วมงานกับพรรคการเมืองใหม่ โดยระบุว่า ออกจากความขัดแย้ง นำประเทศเข้าสู่การแข่งขัน อยู่พรรคเดิม

“ผมรู้สึกหนุ่ม เพราะแวดล้อมด้วยผู้อาวุโส แต่มาอยู่”พรรคสร้างอนาคตไทย” ผมรู้สึกแก่ เพราะแวดล้อมด้วยคนหนุ่มสาวเยอะมาก หากจะมีผู้อาวุโสบ้างก็เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทำงานกับภาคประชาสังคมมาตลอด ผมจึงมองเห็นพลังของคนหนุ่มสาว ผมยินดีที่คนหนุ่มสาวที่ล้วนประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว เสียสละมาทำงานการเมือง จึงหวังได้ว่าสังคมยังมีอนาคต ผมขอให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้นพูดเรื่องเศรษฐกิจให้มาก พูดเรื่องการเมืองที่จะถูกโยงไปเป็นคู่กรณีแห่งความขัดแย้งให้น้อยลงเพราะหากพูดเรื่องนี้เยอะ เขาจะถูกสังคมแบ่งออกเป็นฝ่าย และเขาจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งทันที และเขาจะทำงานยากขึ้นเรื่องประเด็นการเมืองคนรุ่นผมจะเป็นคนพูดเอง”

“ผมขอให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้น หาวิธีนำประเทศเข้าสู่การแข่งขันให้ได้ หาวิธีสร้างงาน สร้างอนาคตให้คนหนุ่มสาวอีกจำนวนมากมายที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผมบอกคนหนุ่มสาวเหล่านั้นว่า “ผมเป็นคนแก่ที่เคยเป็นคนหนุ่มมาก่อน ส่วนเขาเป็นคนหนุ่มที่ไม่เคยเป็นคนแก่” คนหนุ่มสาวเหล่านั้นเข้าใจ ผมดีใจที่เราในพรรคทำความเข้าใจกันได้ ผมผ่านการต่อสู้ ผ่านความขัดแย้งของสังคมนี้มาแล้ว 16 ปี (หากนับตั้งแต่การยึดอำนาจปี 2549) เราจึงตั้งพรรคการเมืองและพร้อมใจกันยุติความขัดแย้ง เพื่อสร้างอนาคตไทย แต่เนื่องจากประเทศนี้เป็นประเทศเสรี ใครจะไม่เห็นด้วยกับเราและเดินไปตามแนวทางเดิมเราก็ไม่ขัดข้อง เราเพียงสร้างพรรคการเมืองที่เดินออกจากความขัดแย้ง ณ บัดนี้” นายนิพิฏฐ์ กล่าว