หมอทศพร จี้รด.เลิกฝึกเขาชนไก่ เสี่ยงโควิดแพร่ ขอยกเลิกเกณฑ์ทหารด้วย

นพ.ทศพร ยื่นหนังสือจี้รด.เลิกฝึกภาคสนามทั่วประเทศ เหตุโควิดระบาดหนัก เสี่ยงเชื้อแพร่สูง วอนทบทวนเกณฑ์ทหาร ใช้ระบบสมัครใจแทนดีกว่า

วันที่ 19 ม.ค.2565 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือถึงรมว.กลาโหมและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรองกองทัพบก เพื่อขอให้ยกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศ หรือรด. เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการฝึกภาคสนามในกรุงเทพ จะไปฝึกกันที่ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ส่วนในส่วนของภาคอื่น ๆ ก็จะฝึกกันในศูนย์ฝึกของแต่ละแห่ง

นพ.ทศพร กล่าวว่าการฝึกภาคสนามทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสถานที่แออัด มีปัญหาเรื่องสุขอนามัย อาจทำให้เกิดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และอาจแพร่มายังชุมชนและครอบครัวในวงกว้างต่อไปได้ รวมถึงอาจกระทบต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาและเข้าสอบในสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ตนได้รวบรวมเสียงร้องเรียนทางโซเชียลมีเดียทั้งจากนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเกี่ยวกับความกังวลของการฝึกภาคสนาม ซึ่งอาจกระทบต่อการเรียน และมีผลกระทบต่อการทำงานประกอบอาชีพในอนาคตได้จากการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ จึงร้องขอให้พิจารณายกเลิกการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้ และทบทวน ปรับปรุงการฝึกภาคสนามในปีต่อๆ ไป

นอกจากนี้ ขอให้ปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหารให้เป็นการรับสมัครตามความสมัครใจด้วย โดยการยื่นหนังสือครั้งนี้ ทางพ.อ.ฐาปณา อุไรวรรณ หัวหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับหนังสือ