‘ครม.’ สั่ง ‘อสมท’ คืนคลื่นเอฟเอ็ม ไฟเขียว กสทช.จัดประมูลใหม่ 21 ก.พ.นี้

ครม.เห็นชอบหลักการให้ อสมท ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยวิธีการประมูล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการให้ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ โดยวิธีการประมูล โดย อสมท จะสิ้นสุดการใช้คลื่นความถี่ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ซึ่ง อสมท ถูกจัดอยู่ในประเภทกิจการธุรกิจที่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นด้วยวิธีการประมูล ดังนั้น อสมท จึงต้องคืนคลื่นความถี่ และเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศเชิญชวน เรื่อง การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ และได้ประกาศราคาประมูลตั้งต้นแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดย กสทช.จะเปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาตในช่วงระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2565 และจะจัดการประมูลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

อย่างไรก็ตาม อสมท ได้ประมาณการรายได้ เงินลงทุน ต้นทุนการผลิต และการดำเนินงานโดยวิเคราะห์จากแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้ฟัง โดยมีทางเลือกในการประมูลดังนี้คือ ทางเลือกแรก ประมูลคลื่นความถี่วิทยุเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่เคยถือครองทั้งหมด จำนวน 60 คลื่นความถี่ โดยพิจารณาจากการรักษาความเป็นหนึ่งในการเป็นผู้ให้บริการที่มีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ และทางเลือกที่ 2 ประมูลคลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงบางส่วนจากที่เคยถือครอง โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ผ่านมา โอกาสในการทำธุรกิจในรอบระยะเวลาของใบอนุญาต ความเป็นไปได้ในการบริหารต้นทุน และความคุ้มค่าของการลงทุนเป็นหลัก

ขณะที่ปัจจัยที่ใช้กำหนดทางเลือกการประมูลคลื่นความถี่มาจากแผนยุทธศาสตร์องค์กร แนวโน้มตลาด พฤติกรรมการรับฟังของผู้บริโภค ความคุ้มค่าในการลงทุนของแต่ละทางเลือก และศักยภาพในการผลิตรายการวิทยุของ อสมท โดยราคาประมูลตั้งต้นจะเป็นไปตามที่ กสทช.กำหนด ส่วนราคาที่จะประมูลเพื่อให้ได้มาในแต่ละคลื่นความถี่นั้น ทาง อสมท จะพิจารณาถึงความเหมาะสมที่ อสมท จะจ่ายได้เมื่อเข้าสู่การประมูลจริง โดยจะเป็นราคาที่ทำให้มีความคุ้มค่าในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ตัวเลขคาดการณ์ทางการเงินจะมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนการเข้าร่วมประมูล

สำหรับ อสมท เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบเอฟเอ็ม จำนวน 60 สถานี โดยให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศประมาณร้อยละ 92.4 และมีประชากรในเขตพื้นที่เป้าหมายที่ให้บริการ 93.8