‘เรืองไกร’ ร้อง กกต.สอบเหล่าบิ๊กข้าราชการ เหตุ ‘นายกฯ’ สั่งแจงวิธีคิดภาษีคริปโทฯ ฝืน รธน.ไหม

‘เรืองไกร’ ร้อง กกต.สอบ ‘อธิบดีสรรพากร-รมว.คลัง-รมช.คลัง’ ว่านายกฯฝ่าฝืน รธน. 186 วรรคสอง หรือไม่

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า กรณีเว็บไซต์รัฐบาลแถลงข่าวว่า นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อกังวล “ภาษีคริปโท” และมอบกรมสรรพากรให้ชี้แจงแนวทาง “การคิดภาษี-ยื่นภาษี” ให้ชัดเจนนั้น เรื่องนี้อาจมีปัญหาตามมา เพราะภาษีคริปโทถือเป็นเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ประเภทเงินได้ตาม มาตรา 40 (4) ต้องเก็บตาม มาตรา 41 ไม่ได้รับยกเว้นตาม มาตรา 42 แต่ตามข่าวของกรมสรรพากร เลขที่ ปชส.33/2565 ที่ระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กรมสรรพากรเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดคำนวณภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้น เห็นว่ากรณีดังกล่าวน่าจะไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรในมาตราที่เกี่ยวข้อง

นายเรืองไกรกล่าวว่า การที่นายกฯมอบหมายดังกล่าวอาจมีปัญหาข้อกฎหมายตามมา เพราะการเก็บภาษีคริปโทควรเป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) (ซ) (ฌ) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดตั้งแต่ปี 2561 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกอบกับเรื่องภาษีคริปโทนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ให้ข่าวว่ามีกฎหมายบัญญัติให้มีการจัดเก็บภาษีคริปโท ซึ่งหมายถึงประมวลรัษฎากรนั่นเอง

“การให้ข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจึงน่าจะเป็นไปตามกฎหมาย และอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่นายกฯมอบอธิบดีกรมสรรพากร ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าการที่นายกฯมอบหมายอธิบดีกรมสรรพากรนั้น หากไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากรก็จะมีปัญหาตามมาว่ากรณีของนายกรัฐมนตรีจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 วรรคสอง หรือไม่ เรื่องนี้จึงมีเหตุที่ต้องร้องขอให้ กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากอธิบดีกรมสรรพากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก่อนว่านายกฯอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติกฎหมายใด หรือกระทำตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายใด มาใช้สั่งอธิบดีกรมสรรพากรตามกรณีดังกล่าว

“หาก กกต.สอบข้อเท็จจริงแล้ว มีกรณีที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 186 วรรคสอง ปัญหาที่จะตามมาก็คือนายกฯอาจจะเข้าข่ายใช้สถานะ หรือตำแหน่งกระทำการใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมสรรพากร ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 วรรคสอง หรือไม่ โดยในเช้าวันนี้ได้มายื่นหนังสือถึง กกต.ด้วยตนเอง ตามกรณีข้างต้นแล้ว” นายเรืองไกรกล่าว