‘ค้าภายใน’ ส่งสำรวจราคาหมู-ไข่ไก่ พบ 3 วันที่ผ่านมา ปชช.ไม่ได้บริโภค ‘หมูเนื้อแดง’ เพิ่มจากเดิม

กรมการค้าภายในส่งสายตรวจสำรวจราคาหมู-ไข่ไก่ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

​​นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสินค้าประเภท เนื้อหมู และ ไข่ไก่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยกรมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจจำนวน 10 ชุด ออกตรวจสอบพื้นที่ 50 เขต ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกวัน เพื่อติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเนื้อหมู และไข่ไก่ ตรวจสอบผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน

​​นายอาวุธกล่าวว่า จากการออกตรวจสอบระหว่างวันที่ 14-17 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบตลาดสด 79 แห่ง พบว่าราคาจำหน่ายไข่ไก่อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปริมาณสินค้ายังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่วนหมูเนื้อแดง พบว่าราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งการบริโภคของประชาชนไม่ได้มีเพิ่มขึ้นไปจากเดิม ทำให้มีสินค้าเพียงพอ

​​รองอธิบดียังกล่าวอีกว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการแก้ไขปัญหาเรื่องหมูราคาแพง เพื่อเป็นมาตรการเสริมและเป็นทางเลือกช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน โดยให้ดำเนินการโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน หมูเนื้อแดง” เปิดจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 684 จุดทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน www.dit.go.th หรือสอบถามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังกำชับให้พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบ และติดตามราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด หากพบมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุน หรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ