โอมิครอนแทนที่เดลต้าทั้งหมดภายใน ม.ค.นี้ ล่าสุด 90% แล้ว

โอมิครอนแทนที่เดลต้าทั้งหมดภายใน ม.ค.นี้ ล่าสุด 90% แล้ว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า โควิดสายพันธุ์โอมิครอนมาแทนที่เดลต้าโดยใช้เวลาต่ำมาก โดยแค่เดือนเดียวตรวจพบได้ร้อยละ 90 ขณะที่สายพันธุ์เดลต้าใช้เวลา 2-3 เดือนในการเข้ามาแทนที่อัลฟ่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนกำลังเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า

ข้อมูลการศึกษาวิจัยของศูนย์ที่เราทำอยู่ ในการจำแนกสายพันธุ์ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นในกรุงเทพฯ

สายพันธุ์เดลต้าเข้ามาแทนที่สายพันธุ์อัลฟ่ายังใช้เวลา 2-3 เดือน แต่สายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้เร็วกว่า ช่วงระยะเวลาเพียงเดือนเดียว สามารถตรวจพบได้ประมาณร้อยละ 90 แล้ว ในช่วงเดือนธันวาคมการตรวจตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ แต่ในเดือนมกราคมเป็นต้นมา ตัวอย่างทั้งหมดจะเป็นการติดเชื้อในประเทศ ไม่ได้เอาตัวอย่างผู้เดินทางมาจากต่างประเทศมาตรวจแล้ว

เห็นได้ว่าสายพันธุ์โอมิครอนแพร่ได้เร็วและจะเข้ามาแทนที่ทั้งหมดภายในเดือนนี้ ตามหลักของวิวัฒนาการ