นายก ปลื้ม!! แรงงานนอกระบบ ฝากขอบคุณ ผ่าน รมว.เฮ้ง ช่วยเยียวยาช่วงโควิด

นายก ปลื้ม!! แรงงานนอกระบบ ฝากขอบคุณ ผ่าน รมว.เฮ้ง ที่ช่วยเยียวยาช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะสภาองค์การนายจ้าง และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ได้แก่
นางสาวญาดา พรเพชรรัมภา นายกชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร นายอนุวัตร ยาวุฒิ นายกสมาคมแท็กซี่ยานยนต์ไฟฟ้า นายพัลลภ ฉายินธุ สมาคมประสานงานรถรับจ้างสุวรรณภูมิ นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ ตัวแทนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง นายศดิศ ใจเที่ยง สมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย นายบุญเสริม สมพงษ์ สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่สาธารณะ นายสุวิทย์ กิตติธรานนท์ ตัวแทนอาชีพศิลปินคนบันเทิงกลางแจ้ง และนายกฤษฎา ด้วงหิรัญ กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม และนางสาวอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ ตัวแทนสภาองค์การนายจ้าง พร้อมคณะ รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยา และฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบทำให้สามารถฝ่าฟันปัญหาวิกฤตโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาได้ โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ พี่น้องกลุ่มแรงงานนอกระบบจากตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น หาบเร่แผงลอย มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ คนทำงานบันเทิงกลางคืน กลุ่มแรงงานเพื่อสังคม และคณะสภาองค์การนายจ้าง
ได้เข้ามาสวัสดีปีใหม่และแสดงความขอบคุณในการที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือเยียวยาในช่วงโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญห่วงใยพี่น้องแรงงานและผู้ประกอบการให้ได้รับการเยียวยาเพื่อให้ภาคแรงงานเดินได้และประคับประคองให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้งการเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อให้พวกเขามีที่พักพิงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบที่มีอยู่เกือบ 20 ล้านคน

นางญาดา พรเพชรรัมภา นายกชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พวกเราในนามชมรมหาบเร่แผงลอยต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ช่วงโควิด-19 ได้ให้สมาชิกได้ทำข้าวกล่อง นำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือคนไร้บ้าน
ในวันนี้จึงมาขอบคุณข้าราชการกระทรวงแรงงานที่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งพวกเราพร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานของทุกๆ ท่านต่อไป

นายสันติ ปฏิภาณรัตน์ ตัวแทนมอเตอร์ไซค์รับจ้าง กล่าวว่า ขอบคุณท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านรองนายก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่เห็นความสำคัญของกลุ่มคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พวกเราโชคดีที่มีรัฐบาลชุดนี้ ช่วยเหลือเยียวยาในช่วงโควิดที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องการได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ได้รับถุงยังชีพกว่า 5,000 ชุด ได้ร่วมจัดทำข้าวกล่องให้แรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงาน ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และล่าสุดได้รับการฝึกอบรมอาชีพการล้างแอร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำให้พวกเราซาบซึ้งในความเข้าถึง พึ่งได้ของท่าน

นางสาวอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ ตัวแทนสภาองค์การนายจ้าง กล่าวว่า ในช่วงโควิด-19 ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับลูกจ้างเราได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ทำให้เรามีตัวตนขึ้นมาในสังคม ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ได้ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจ ลูกจ้างอยู่ได้ นายจ้างต้องอยู่ได้ด้วย เยียวยาลูกจ้างแล้ว ท่านยังช่วยเยียวยานายจ้างด้วย รวมทั้งได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เราประทับใจที่รัฐบาลช่วยสนับสนุนให้นายจ้างสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้