ไม่ใช่แค่ไทย! ‘จุรินทร์’ ชี้ทั่วโลกปรับค่าครองชีพสูงขึ้น สั่งทูตพาณิชย์มอนิเตอร์

แพงทั่วโลก! ‘จุรินทร์’ สั่งทูตพาณิชย์ มอนิเตอร์ค่าครองชีพทั่วโลก พบในช่วง 1 ปี ปรับตัวสูงขึ้นทุกประเทศ ชี้มีหลายปัจจัย ทั้งเงินเฟ้อ-วิกฤตห่วงโซ่อุปทานโลก

วันที่ 14 ม.ค.65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ ทั่วโลกติดตามและรายงานสถานการณ์ราคาสินค้า ค่าครองชีพ และราคาโภคภัณฑ์ที่เป็นต้นทุนการผลิตทั้งหมดอันจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตด้วย

โดยพบว่าหลายแห่งทั่วทุกภูมิภาค​ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เช่น สหรัฐอเมริกา ราคาสินค้าเดือนธ.ค.64 พุ่งสูงขึ้น 7% เทียบกับ ธ.ค.63 นับว่าเพิ่มสูงที่สุดในรอบเกือบ 40 ปี โดยใน 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานสูงขึ้นเฉลี่ย 29.3% อาหารเพิ่มขึ้น 6.3% และสิาค้าอื่น 5.5% ส่งผลต่อร้านอาหาร ธุรกิจ​บริการ เครื่องนุ่งห่ม เฟอริเจอร์ เป็นต้น

ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นได้รับแรงกดดันจาก 1. วิกฤตห่วงโซ่อุปทานโลก เกิดความล่าช้าและติดขัดตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะภาคการขนส่งและ โลจิสติกส์ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปตลอดปี 2565 2.การขาดแคลนแรงงาน 3.การขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง semiconductors 4.การขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดค้าปลีก 5.สภาวะอากาศที่ผิดปกติในหลายพื้นที่

แคนาดา เผชิญกับผลกระทบของปัญหาเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งสัญญาณให้“ค่าครองชีพ” ในแคนาดาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่กลางปี 2564 โดยอัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือน พ.ย.64 อยู่ที่ระดับ 4.7 ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 65 ห้างค้าปลีกทยอยปรับเพิ่มราคาสินค้า เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

เคนยา ค่าครองชีพในเคนยาปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 30 จากปี 2563 โดยราคาสินค้าอาหารทุกรายการสำคัญ เช่น ขนมปัง น้ำมันพืช ผักและผลไม้ ปรับเพิ่มขึ้น15-25% จากปีก่อน

อิสราเอล อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาขนส่ง เพิ่มขึ้น 3.4% เครื่องตกแต่ง 7.8%อาหารไม่รวมผักและผลไม้ 2.8% การศึกษา 3.2% และที่อยู่อาศัย 2.6%

ชิลี อัตราเงินเฟ้อ ธ.ค. 2564 อยู่ที่ 7.2 %ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ 13 ปี โดยราคาสินค้าส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ยกเว้นหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

ไต้หวัน ดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภค64 ตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี โดย ธค. เพิ่มขึ้นถึง 2.62 %โดยเฉพาะค่าอาหารที่รับประทานนอกบ้าน เพิ่มขึ้น 2.39 %สูงสุดในรอบ 81 เดือน อาหารประเภทหม้อไฟ และอาหารเช้าสไตล์จีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% สำหรับหมวดอื่นๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 2-3%