“ประยุทธ์” ทราบผลโพล เชื่อมั่นสธ.ไทย-รับมือโควิดสายพันธุ์ใหม่ มอบหน่วยงานปรับแนวทาง-มาตรการ

โฆษกรัฐบาล เผย “ประยุทธ์” รับทราบผลโพล เชื่อมั่นสธ.ไทย-การรับมือโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ มอบ หน่วยงานปรับแนวทาง-มาตรการ รับมือให้สอดคล้องความต้องการปชช.

วันที่ 14 มกราคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 40.03 เปอร์เซ็นต์ พึงพอใจต่อมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล และ 66.97 เปอร์เซ็นต์ พอใจในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ

ขณะที่ 68.95 เปอร์เซ็นต์ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเข้มงวดและรัดกุมในการตรวจสอบโรคโควิด-19 กับผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลสำรวจนี้ เป็นข้อมูลและแนวทางในการ วางแผนดำเนินการ เพื่อตรงกับความต้องการของประชาชนต่อไปด้วย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ “นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทยกับการรับมือโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 64 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,314 หน่วยตัวอย่าง โดยความพึงพอใจต่อมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ 40.03 เปอร์เซ็นต์ ค่อนข้างพึงพอใจ ที่รัฐบาลได้ทำการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีระบบการจัดการที่ดี มีมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด และประชาชนอีก 16.97 เปอร์เซ็นต์ ยังได้ระบุว่า พึงพอใจมาก ขณะที่มีเพียง 28.08 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะ การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้าและ 14.92 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่พึงพอใจเลย

นายธนกร กล่าวว่า ผลสำรวจมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่สำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 66.97 เปอร์เซ็นต์ พอใจในการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ รองลงมา 46.27 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า การจัดหายารักษาโรคโควิด-19 ที่มีคุณภาพ 28.39 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า การอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถสั่งซื้อหรือนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ขณะเดียวกัน 26.71 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า การเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย และ 25.42 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า การออกกฎ ข้อบังคับให้ทุกคนในประเทศต้องฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการด้านการเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า 68.95 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเข้มงวดและรัดกุมในการตรวจสอบโรคโควิด-19 กับผู้เดินทางเข้าประเทศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รองลงมา 38.81 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้ลักลอบขนแรงงานต่างชาติตามชายแดน ขณะที่ 31.51 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า การปิดประเทศจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้ 20.24 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ให้ประกาศจำกัดการเดินทางภายในประเทศทันทีที่มีการแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ และ 18.87 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าควรจำกัดสิทธิของผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในการเข้าถึงบริการของรัฐ และการออกไปในพื้นที่สาธารณะ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ

นายธนกร กล่าวว่า นอกจากนี้ ผลสำรวจยังได้รายงานถึงวิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนระบุว่า ประชาชน 94.67 เปอร์เซ็นต์ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ รองลงมา 76.79 เปอร์เซ็นต์ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 65.07 เปอร์เซ็นต์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 41.32 เปอร์เซ็นต์ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และ 36.53 เปอร์เซ็นต์ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลสำรวจการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาลล่าสุดนี้ สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 พร้อมให้ความมั่นใจว่า รัฐบาลพร้อมทำงานอย่างหนักต่อไป เพื่อบริหารสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดีที่สุด ทั้งมาตรการควบคุม แผนจัดหาและเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับมาตรการเยียวยาต่าง ๆ