“โภคิน” ตอบรับแก้ไขรธน. มาตรา 272 ชี้ประนีประนอมกับส.ว.ถึงที่สุดแล้ว

“ดร.โภคิน” ไทยสร้างไทย ตอบรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ชี้ เป็นการประนีประนอมกับ ส.ว. ถึงที่สุดแล้ว เตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เปิดโอกาสประชาชนร่วมแก้รัฐธรรมนูญ

วันที่ 13 มกราคม 2565 พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนประเทศ ให้การตอบรับข้อเสนอคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยพร้อมสนับสนุนแคมเปญโหวตผ่านร่างกฎหมาย ผ่านการลงชื่อเสนอร่างในวันที่ 17 มกราคม -16 เมษายน 2565 นี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ดร.โภคิน ได้ชี้ให้เห็นปัญหาว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และบทเฉพาะกาล ที่ให้ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี เป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปยังรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งขัดกับการต่อสู้ทางรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมา โดยนายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส. และประธานรัฐสภา ต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

ถ้ามาจากบัญชีรายชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีในการเลือกนายกรัฐมนตรี ก็ควรให้ ส.ส. เลือก
ในกรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อแคนนิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคต่างๆได้ ต้องให้มีการลงมติ 2 ใน 3 ของรัฐสภา โดยการเข้าชื่อต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 272 (2) สามารถเลือกนายกรัฐมนตรี ที่จะเป็น ส.ส. หรือไม่เป็น ส.ส. ก็ได้ ซึ่งสามารถเสนอชื่อคนนอกได้ ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการประนีประนอมกับ ส.ว. ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เห็นด้วยในการแก้ไขมาตรา 272 และสนับสนุนให้มีการตั้ง สสร.ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย เตรียมยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 ที่นอกจากรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังสามารถมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เข้ามาพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ควบคู่กับคณะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272