เอกอัครราชทูตจีน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯ ประวิตรยืนยันกระชับความสัมพันธ์อันดี และร่วมมือทุกด้าน

ออท.จีน เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกฯ ประวิตร ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ยืนยันกระชับความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือในทุกด้าน

วันนี้ (12 ม.ค. 2565) เวลา 10.00 น. นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการทำงานเชิงรุกของเอกอัครราชทูตฯ จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ระหว่างไทยกับจีนให้ก้าวหน้าต่อไป และพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นต่อไป

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้ โดยเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในด้านต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น เอกอัครราชทูตฯ ยังรู้สึกยินดีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และยืนยันสานต่อความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือให้เข็มแข็ง

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯ ยังหารือถึงความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรองนายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่า รัฐบาลจีนมีแผนดำเนินมาตรการนำร่องให้นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนในโอกาสแรก และกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าว โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนเพิ่มสูงขึ้น รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย พร้อมยืนยันให้จีนมั่นใจว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ดำเนินการตรวจสินค้าผลไม้ไทยตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อที่จีนแนะนำ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือพหุภาคี โดยไทยและจีนต่างมีท่าทีร่วมกันในการรักษาระบบพหุภาคี หลักการการค้าเสรีที่เปิดกว้างและเป็นธรรม และระเบียบโลกบนพื้นฐานของกฎหมาย และกติการะหว่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณที่จีนสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น สมดุล และยั่งยืน ไทยหวังว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในช่วงปลายปีนี้