กลุ่มศิลปิน-คนบันเทิง ขอบคุณให้กำลังใจ ‘นายกตู่-รมว.เฮ้ง’ ช่วยเยียวยายามวิกฤต

แฟ้มภาพ

กลุ่มศิลปิน-คนบันเทิง ขอบคุณให้กำลังใจ ‘นายกตู่-รมว.เฮ้ง’ ที่ช่วยเยียวยายามวิกฤต

วันที่ 10 มกราคม 2565 คุณวรพจน์ นิ่มวิจิตร ตัวแทนผู้จัดงานคอนเสิร์ต อีเว้นท์ จากสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืน
ในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐว่า วันนี้พวกเราในฐานะตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคนบันเทิงอาชีพขอขอบคุณรัฐบาล โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ท่านให้การแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

มีความห่วงใยและเล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องคนทำงานในสถานบันเทิง ในวันนี้พวกเราได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากท่านแล้ว แม้ว่าเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่เงินส่วนนี้ก็สามารถช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของแต่ละคนในครอบครัวให้สามารถดำเนินชีวิตในยามวิกฤตจากโควิดได้ พวกเราขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้ท่านต่อไป

ทางด้าน คุณเกียรติคุณ วีระพงษ์ประดิษฐ์ ตัวแทนสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้เพื่อน ๆ สมาชิกในสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่ต่างทยอยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลแล้ว จำนวน 5,000 บาท ทุกคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ต่างดีใจเป็นอย่างมาก ผมในนามตัวแทนสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย

ก่อนอื่นต้องขอบคุณรัฐบาล และกระทรวงแรงงานด้วย โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญอาชีพอย่างพวกเราตรงนี้โดยไม่ได้ปล่อยผ่านไป เพราะว่าเราไม่มีอาชีพ เราหยุดงานมา 2 ปีแล้วจากผลกระทบโควิด ซึ่งเงิน 5,000 บาท แม้จะไม่มากแต่สามารถช่วยเหลือเยียวยาการดำรงชีวิตของศิลปินตลกได้

ขณะที่ ช.อ้น ณ บางช้าง ศิลปินอาวุโส กล่าวว่า มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอาชีพศิลปินคนทำงานกลางคืนในครั้งนี้ ถือว่าได้เห็นความตั้งใจจริงจากรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน แม้เงินไม่มากแต่ช่วยทำให้ต่อลมหายใจของอาชีพศิลปินที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เพราะไม่ได้ทำการแสดงมาเป็นเวลานานเนื่องจากผลกระทบโควิด ซึ่งขณะนี้พวกเราส่วนใหญ่เริ่มได้รับเงินเยียวยาแล้ว

เงินส่วนนี้จะช่วยเป็นต้นทุนในการทำมาหากินในอาชีพของเราได้ ส่วนความคืบหน้าการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาตินั้น อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของศิลปินแขนงต่าง ๆ และสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้เข้าสู่ระบบ เป็นหลักแหล่ง และมีองค์กรรองรับ รวมทั้งต่อไปหากเจอเหตุการณ์วิกฤตเช่นนี้จะสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐได้