‘เพื่อไทย’ ห่วงเด็กไทยเสี่ยงติดโควิด จี้รัฐเร่งวางแผนก่อนเปิดเรียน ชี้คนไทยยุคประยุทธ์ “ของแพงค่าแรงถูก”

ธีรรัตน์ห่วงเด็กไทยเสี่ยงติดโควิด ชี้รัฐเร่งวางแผนก่อนเปิดสอบ-เปิดเรียน on site เป็นระบบ อย่ามัว work from home จนลืมว่าโรคระบาดไม่รอเวลา ซัดรัฐบาลประยุทธ์ ก่อยุค “ของแพงค่าแรงถูก” คนไทยเจอวิกฤติซ้อนวิกฤติทั้งโควิด ปากท้อง ของแพง วอนประยุทธ์-จุรินทร์ ช่วยประชาชนด่วน

วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.เขตลาดกระบัง โฆษกพรรคเพื่อไทย และนางสาวชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ได้ออกมาแถลงสถานการณ์ประเทศโดยเฉพาะภาวะสินค้าพื้นฐานแห่ขึ้นราคาซ้ำเติมวิกฤตโควิดที่สายพันธุ์โอมิครอนกำลังระบาดและไทยกลับมามีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น และกำลังส่งผลกระทบกับเด็กที่ต้องเผชิญปัญหาทั้งสุขภาพและการเรียน

โดยนางสาวธีรรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ขณะนี้มีการแพร่ระบาดง่ายขึ้น คนรอบตัวติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อโอมิครอนในกลุ่มเด็กที่ยังไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ โดยพบว่าในสหรัฐมีเด็กต่ำกว่า 5 ขวบติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสหรัฐ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.3 รายต่อผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 100,000 คน

ขณะที่ในไทยเองเริ่มมีเด็กอ่อน 4 เดือน ติดเชื้อโควิดต้องเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยหนัก ต้องเข้ารับออกซิเจน รวมถึงโรงเรียนระดับชั้นประถมในหลายพื้นที่มีเด็กที่ติดเชื้อโควิดจำนวนมากแต่โรงเรียนยังเปิดทำการสอนปกติ จึงไม่ทราบว่าขณะนี้นโยบายการสอนได้มีการปรับให้เท่าทันกับการระบาดของเชื้อโรคดีพอหรือยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่หรือไม่ จึงยังไม่สนใจความเป็นอยู่ของเด็กอีกหลายล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มแรก

นางสาวธีรรัตน์ กล่าว อีกว่า ในไทยซึ่งกำลังจะจัดให้มีการสอบหลายระดับ ทั้งการจัดสอบโดย ทปอ. หน่วยงานเฉพาะทาง และมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการจัดสอบอย่างถี่ถ้วน พร้อมกับเร่งประกาศให้เด็กและผู้ปกครองได้ทราบล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร หากเด็กที่มีความจำเป็นต้องสอบติดเชื้อโควิด ควรจัดสถานที่แยกให้ทำข้อสอบ หรือศูนย์สอบเฉพาะได้หรือไม่ จึงอยากให้ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย

จากการบริหารที่ผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาล พรรคเพื่อไทยขออาสาทำงานไล่รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้นำของรัฐบาลที่อ่อนแอ ทำของแพงแต่เห็นชีวิตประชาชนราคาถูก ไม่สามารถดูแลปกป้องคุณภาพชีวิตที่ควรมี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจแสดงเจตจำนงให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง เพื่อให้ ‘เงินภาษี’ ของประชาชนไทย ช่วยพัฒนาพรรคการเมือง สนับสนุนการทำงานของพรรคเพื่อไทย หมายเลข 034 สู่วันพรุ่งนี้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน

สำหรับช่องทางการสนับสนุนการทำงานของพรรคการเมืองตามกฎหมายสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

(1) การบริจาคให้พรรคการเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการค่าลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 10,000 บาท โดยเงินบริจาคตัวนี้มีที่มาจากมาตรา 70 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเพื่อการบริจาคตามที่กำหนดในประมวลรัษฎากรได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดา

(2) การอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้เสียภาษี ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 69 ระบุไว้ว่า ผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองที่ตนระบุพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากร ซึ่งหมายความว่า การอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมืองด้วยวิธีการนี้ ไม่ได้ทำให้ผู้ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ต้องเสียภาษีมากขึ้น และไม่ทำให้ผู้ประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษี ได้รับเงินคืนภาษีน้อยลงแต่อย่างใด

“การอุดหนุนภาษีให้พรรคการเมือง ด้วยวิธีการที่ 2 คือช่องทางที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนสามารถช่วยสนับสนุนพรรคการเมืองได้ง่ายที่สุด โดยประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ต้องแสดงเจตนาผ่านการยื่นภาษีในแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90 หรือ ภงด.91) สำหรับผู้ชำระภาษีประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคเพื่อไทย สามารถระบุหมายเลข 034 โดยระบุจำนวนเงินไม่เกินภาระภาษีของตัวเอง และสูงสุดไม่เกิน 500 บาท” นางสาวธีรรัตน์ กล่าว

ยุคประยุทธ์ ของแพงค่าแรงถูก!

นางสาวชญาภา กล่าวว่า สัญญาณอันตรายเกี่ยวกับปากท้องของคนไทยได้เริ่มขึ้นแล้วในทุกมิติ ตั้งแต่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการปรับราคาสูงขึ้น พี่น้องประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงลิ่วสวนทางกับรายรับ ทั้งวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 และวิกฤติเศรษฐกิจที่รุมเร้า ราคาสินค้าหลายรายการมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ผักแพง น้ำมันแพง ค่าไฟฟ้าแพง ค่าก๊าซหุงต้มแพง ค่าทางด่วนแพง หมูแพง ล่าสุดไข่แพง เรียกว่าเป็นวิกฤติ “ของแพงทั้งแผ่นดิน” คนไทยต้องทนอยู่กับภาวะ “ของแพงค่าแรงถูก” ค่าแรงขั้นต่ำที่พรรคพลังประชารัฐให้คำมั่นสัญญาในตอนหาเสียงเมื่อปี 2562 ว่าจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ 400-425 บาท แต่จวบจนถึงทุกวันนี้ค่าแรงยังไม่ขึ้น แต่มาขึ้นค่าครองชีพแทน

นอกจากจะไร้วี่แววไม่ทำตามสัญญาแล้ว การแก้ไขปัญหาของผู้รับผิดชอบในรัฐบาลสุดแสนจะสิ้นหวัง โดยเฉพาะปัญหาราคาเนื้อหมูแพงเป็นประวัติการณ์ รัฐบาลปกปิดความจริงมาตลอด 2-3 ปี และบอกให้ประชาชนหันไปรับประทานเนื้อไก่หรืออาหารทะเลแทนเพื่อเพิ่มโปรตีน ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด ซ้ำยังทำให้เนื้อสัตว์อื่นๆ ปรับราคาขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ราคาไข่ไก่คละไซส์ขอปรับราคาขึ้นจากฟองละ 2.80 บาทมาเป็น 3.00 บาท ซึ่งรัฐบาลยังเงียบไม่มีเสียงตอบรับใดๆ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม

นางสาวชญาภา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่พี่น้องประชาชนจะจับจ่ายใช้สอยซื้ออาหารเพื่อนำไปไหว้บรรพบุรุษ หากราคาสินค้ามีแนวโน้มแพงต่อเนื่อง ต้องฝากไปยังรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูแลควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบประชาชน ดูแลค่าครองชีพเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนอีก ซ้ำเติมจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญทั้งวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-19 โรคลัมปีสกิน โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู และวิกฤติเศรษฐกิจที่รุมเร้า จนแทบจะไม่เหลืออะไรแล้ว ยังต้องมาเผชิญกับวิกฤติของแพงทั้งแผ่นดินอีก จึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดพลเอกประยุทธ์ จึงเวิร์กฟอร์มโฮมได้ทุกวัน นอนหลับสบายได้ทุกคืน

“โรคระบาดไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะชีวิตของประชาชนเท่านั้น ยังได้สร้างความยากจนระบาดไปทุกหย่อมหญ้าทั่วประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแล้วว่าบริหารประเทศล้มเหลวทุกด้านอย่างสิ้นเชิง จนเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤติ นอกจากประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงลิ่วแล้ว ประชาชนเริ่มรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งที่หวัง แต่กลับมาเป็นภาระให้ประชาชนเสียเอง” นางสาวชญาภากล่าว