กกต. เตือนผู้สมัครส.ส. ห้ามแจกเงิน งานวันเด็ก เสี่ยงโทษเพิกถอนสิทธิ 20 ปี!

กกต.เตือนผู้สมัครส.ส. ห้ามแจกเงิน-ทรัพย์สิน งานวันเด็ก งานบุญ งานบวช เสี่ยงผิดกฎหมาย เจอโทษทั้งจำและปรับ – เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สมัครที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ของเขตเลือกตั้งที่ 6 สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 ชุมพร และเขตเลือกตั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร (กทม. ) หลักสี่ -จตุจักร (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงจันทรเกษม แขวงเสนานิคม) รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใด ระมัดระวังการช่วยเหลือให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามประเพณีต่างๆ เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานบุญ งานแต่ง งานบวช รวมทั้งพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 73 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี