โควิดวันนี้ (ุ6 ธ.ค.) ยอดผู้ติดเชื้อลดลงมาก 4,000 ราย เสียชีวิตต่ำกว่า30

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อลดลงมาก 4,000 ราย เสียชีวิตต่ำกว่า30 ผู้ป่วยกำลังรักษา 69,010 ราย

วันที่ 6 ธ.ค.2564 กระทรวงสาธารณสุข รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 รวม 4,000 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,811 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 155 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 27 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,116,378 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,450 ราย หายป่วยสะสม 2,027,839 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 69,010 ราย เสียชีวิต 22 ราย