ตร.ทุ่มงบ 30 ล้าน ซื้อเพิ่มอุปกรณ์ปราบม็อบ แก๊สน้ำตา-สารเคมีโฟม-LRAD

ตร. ทุ่มงบ 30 ล้าน ซื้อเพิ่มอุปกรณ์ปราบม็อบ แก๊สน้ำตา-สารเคมีโฟม-LRAD

วันที่ 2 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมฝูงชน ที่น่าสนใจ ดังนี้ 1.รายการสารเคมีโฟม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท เอ.บี.ซี. โปรเท็คชั่น ซัพพลาย จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 195,000 บาท เฉลี่ยลิตรละ 3,500 บาท

2.รายการแก๊สน้ำตาและสีย้อม ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท เค ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 23,166,000 บาท แก๊สน้ำตาเฉลี่ยลิตรละ 4,470 บาท และสีย้อมลิตรละ 343 บาท

3.อุปกรณ์ควบคุมฝูงชนสนับสนุนภารกิจควบคุมฝูงชนในที่สาธารณะ ด้วยวิธีการคัดเลือก โดยทำสัญญากับบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง รีวอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 7,118,000 บาท แบ่งเป็น อุปกรณ์ส่งคลื่นเสียงรบกวนพิเศษระยะไกล ชุดละ 5,558,000 บาท และอะไหล่ซ่อมแซม ชุดละ 156,000 บาท