จับตา โอไมครอน ถ้าเคสโคม่าน้อยกว่า เดลต้า ชี้ภูมิที-เซลล์ ช่วยลดแรงกระแทก  

ดร.อนันต์ จับตา โอไมครอน ถ้าเคสโคม่าน้อยกว่า เดลต้า ชี้ภูมิที-เซลล์ ช่วยลดแรงกระแทก  

วันที่ 1 ธ.ค. ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์เฟซบุ๊ก “Anan Jongkaewwattana” ระบุว่า โอมิครอนในจังหวัด Gauteng ของแอฟริกาใต้ พบการติดเชื้อไต่ขึ้นสูงกว่าการระบาดของ Wave ก่อนหน้านี้

แต่จำนวนเคสที่เข้าโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน และ ดูเหมือนจะขึ้นช้ากว่าช่วงการระบาดของเดลต้าในจังหวัดนี้ ซึ่งอาจแปลความแบบตรงไปตรงมาว่า ผู้ป่วยหนักของ Wave โอมิครอนช่วงแรกนี้น้อยกว่าตอน เดลต้าบุก ซึ่งปัจจัยสำคัญอาจจะเป็น โอมิครอนไปติดกลุ่มคนที่อายุน้อย และ ยังไปไม่ถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ และ ผู้มีโรคประจำตัว

อีกปัจจัยคือประชากรของ Gauteng อาจจะมีภูมิคุ้มกันพอสมควรจากการระบาด Wave ต่างๆก่อนหน้านี้ และ จากวัคซีนที่มีการฉีดกันแล้ว ซึ่งภาพคงจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ถ้าจำนวน ICU มีไม่มากเหมือนช่วงเดลต้า แสดงว่าภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะ T cell คงจะมีส่วนช่วยลดแรงกระแทกได้พอสมควรทีเดียว