เปิดทรัพย์สิน ‘นฤมล’ หลังพ้นเก้าอี้ รมช.แรงงาน อู้ฟู่ 112 ล้าน เงินฝากสามี 42 ล้าน

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน นฤมล หลังจากพ้นเก้าอี้ รมช.แรงงาน อู้ฟู่ 112 ล้าน เงินฝากสามี 42 ล้าน บ้าน 2 หลัง ย่านคันนายาว-ห้วยขวาง

วันที่ 1 ธ.ค.2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2564 พร้อม นายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน

โดยนางนฤมลและคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 112,110,485 บาท เป็นทรัพย์สินของนางนฤมล 53,643,104 บาท และเป็นทรัพย์สินของนายจุมพล 58,467,381 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 163,333 บาท โดยเป็นหนี้สินของนางนฤมล 162,797 บาท เป็นหนี้สินของนายจุมพล 536 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี

สำหรับทรัพย์สินของนางนฤมลและนายจุมพล ได้แก่ เงินสดรวมกัน 400,000 บาท เงินฝากรวมกัน 46,570,251 บาท เงินลงทุนรวมกัน 16,170,233 บาท ที่ดินรวมกัน 16,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมกัน 27,500,000 บาท ยานพาหนะรวมกัน 2 คัน มูลค่า 2,850,000 บาท ทรัพย์สินอื่นรวมกัน 1,800,000 บาท

สำหรับรายการเงินฝากที่นางนฤมลแสดงในบัญชีทรัพย์สินเป็นของนางนฤมล จำนวน 4 บัญชี มูลค่า 4,513,164 บาท เป็นของคู่สมรส จำนวน 9 บัญชี มูลค่า 42,057,087 บาท ในส่วนของที่ดินแจ้งไว้รวม 2 แปลง เป็นโฉนดย่านคันนายาว กทม. ซึ่งเป็นโฉนดที่ใช้ปลูกบ้านเดี่ยวที่มีมูลค่า 25,000,000 บาท อยู่ในชื่อของนางนฤมลเป็นผู้ครอบครอง และย่านห้วยขวาง กทม. ซึ่งเป็นโฉนดเดียวกับทาวเฮ้าส์ มูลค่า 2,500,000 บาท อยู่ในชื่อของนายจุมพลเป็นผู้ครอบครอง

ทั้งนี้ นางนฤมลได้แจ้งรายการทรัพย์สินอื่นจำนวน 3 รายการ โดยเป็นของนางนฤมล 2 รายการ เป็นแหวนเพชรมูลค่ารวม 1,000,000 บาท และเป็นของนายจุลพล 1 รายการ ซึ่งพบว่าเป็นต่างหูเพชร จำนวน 1 คู่ ได้มาเมื่อปี 2548 มูลค่า 800,000 บาท

อย่างไรก็ตาม นางนฤมลได้แจ้งว่ามีรายจ่ายประจำเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 480,000 บาท ส่วนนายจุมพลมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และบุตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 160,000 บาท มีรายจ่ายส่วนเบี้ยประกันชีวิตของตนเองและนายจุมพลคนละ 100,000 บาท นอกจากนี้ยังได้แจ้งว่ามีรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่ค่าอุปการะมารดา 240,000 บาทขณะที่นายจุมพล มีรายจ่ายอื่น ๆ ที่เป็นค่าจ้างคนงานในบ้าน 500,000 บาท