ปลดล็อก คนไทยจาก 8 ประเทศเสี่ยง เดินทางกลับไทยได้ แต่ต้องกักตัว

ปลดล็อก คนไทย จาก 8 ประเทศเสี่ยง เดินทางกลับไทยได้ แต่ต้องกักตัว 14 วัน กพท.แจ้งแนวทางปฏิบัติ สายการบิน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รายงานข่าวจากสายการบินแจ้งว่า ได้รับแจ้งจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผ่านประกาศนักบิน (NOTAM) ที่แจ้งมายังสายการบินเพิ่มเติมว่ากระทรวงสาธารณสุข ปรับมาตรการป้องกันการนำผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนจาก 8 ประเทศ ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa and Zimbabwe เข้ามาระบาดในเฉพาะกรณีประเทศในทวีปแอฟริกาที่เหลือที่เดินทางเข้าไทย

มีการปรับกำหนดเริ่มบังคับใช้ โดยจะเริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2564 เป็นต้นไป จากเดิมให้เริ่ม 15 ธ.ค. 2564 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาปลดล็อค โดยมีการผ่อนผันให้คนไทย จาก 8 ประเทศ เดินทางกลับเข้าไทยได้ แต่ต้องเข้าสู่มมาตรการกักตัว 14 วัน โดยขณะนี้สายการบินรับทราบแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแล้ว