ฮ่องกงสกัดจับ “ไอซ์เหลว” 43 ล้านบาท ปะปนกับกุ้งแช่แข็งจากไทย!

วันที่ 27 พ.ย. เว็บไซต์ รัฐบาลฮ่องกง แจ้งว่า ศุลกากรฮ่องกงยึดเมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) ชนิดเหลว น้ำหนักราว 12 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าตลาดราว 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 43 ล้านบาท) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.

ศุลกากรฮ่องกง