แอมเนสตี้ พาย้อนปฏิบัติการ-แถลงการณ์ ที่ช่วยปกป้องสิทธิเสรีภาพ คนไทย ใน10 ปีที่ผ่านมา

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เราเป็นขบวนการของคนธรรมดามากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ที่ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมสำหรับทุกคน . เรามีพันธกิจในการศึกษาและปฏิบัติการเพื่อป้องกันและยุติปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกระดับที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีเสรีภาพในการแสดงออกและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยกิจกรรมรณรงค์ของเรามีรากฐานมาจากงานวิจัย . ไม่ว่าคุณจะมีความคิด ความเชื่อ หรืออุดมการณ์ทางการเมืองแบบใด หากคุณถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเราจะออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของคุณ . และวันนี้ เราขอชวนคุณร่วมย้อนอ่านแถลงการณ์และปฏิบัติการด่วน (บางส่วน) จากเรา เพื่อผลักดันสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

https://www.facebook.com/161651553861945/posts/5245804432113273/?d=n