นคร มาฉิม เตือน พท.-ก้าวไกล ประเมินศัตรูต่ำ สู้ภายใต้กฎของโจร ยังไงก็ไม่มีวันชนะ

26 พฤศจิกายน 2564 นคร มาฉิม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิษณุโลก
อดีตประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎร เขียนข้อความถึง พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล หากท่านประเมินศัตรูต่ำ และยังสู้ภายใต้กฎของโจรกบฏ คสช
พวกท่านจะไม่มีวันชนะต่อฝ่ายเผด็จการ
พวกท่านอย่าหวังจะได้จัดตั้งรัฐบาล
“รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา(ฝ่ายเผด็จการ) “
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กล่าวไว้ เป็นบทสรุปรวบยอดที่ชัดเจนที่สุด ว่า
รัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช ปี 60 คือ
กฎของโจรกบฏ คสช
โดยโจรกบฏ คสช
และเพื่อโจรกบฏ คสช
คณะโจรกบฏ คสช โดยความเห็นชอบของจอมเผด็จการปรสิตเท่านั้น ที่มีสิทธิเป็นรัฐบาล สืบทอดอำนาจ และครองเมืองต่อไป ภายใต้กฎของโจรนี้
พรรคอื่น คนอื่นไม่มีสิทธิ์มาเป็นรัฐบาล ไม่มีสิทธิ์ปกครอง แม้จะได้รับความนิยมมากเพียงใด
พรรคเพื่อไทย หรือ พรรคก้าวไกล ถูกดีไซน์มาเพียงให้เป็นพรรคฝ่ายค้าน ให้เป็นเพียงคู่ซ้อม เพื่อสร้างความชอบธรรม ให้ระบอบเผด็จการ ว่ามีรัฐสภา มีประชาธิปไตย
เพื่อเอาไว้หลอกคนไทย และ หลอกชาวโลก ว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เท่านั้น
ในความเป็นจริงหรือตามทฤษฎี มันคือระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
1ภายใต้กฎของโจรกบฏ คสช ในนามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 60 เขาไม่อนุญาตให้พรรคเพื่อไทย หรือ พรรคก้าวไกล มาเป็นรัฐบาล
หากไม่หลอกตัวเอง พวกท่านคงทราบดี
ดังนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการ คสช ปี60 นี้ จึงไม่สามารถแก้ไขเชิงโครงสร้างให้เป็นประชาธิปไตยได้เลย กฎของโจร ก็คือ กฎโจร
ไม่มีใครจะเปลี่ยนกฎโจร ให้เป็นประชาธิปไตยได้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจึงถูกคว่ำไป
จอมเผด็จการปรสิตอนุญาตให้แก้ไขได้เพียงกระพี้ เพื่อให้ฝ่ายเผด็จการได้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
เพราะฉะนั้น
2
– ส ว 250 คน ที่ทรราช คสช แต่งตั้ง เพื่อเป็นเสาค้ำยันในการสืบทอดอำนาจ จึงดำรงอยู่
– องค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ทรราช คสช แต่งตั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ฟอกขาวให้ฝ่ายเผด็จการ และ ใช้เป็นเครื่องจักรสังหารฝ่ายประชาธิปไตย จึงดำรงอยู่
3
หากฝ่ายเผด็จการ ประเมินแล้ว เห็นว่า
– แม้จะมี ส ว 250 คนโหวตช่วยจัดตั้งรัฐบาล
– แม้จะกู้เงินมาแจก เพื่อซื้อเสียงล่วงหน้า ผ่านโครงการประชารัฐ และบัตร คนจน อย่างบ้าคลั่ง
-แม้พวกเขา จะไม่เคยทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ว่า
– คนจบปริญญาตรี มีงานทำ และต้องมีรายได้ 20,000บาท/เดือน
-คนจบปวส. มีงานทำและต้องมีรายได้ 18,000 บาท/เดือน
– ราคาข้าวจ้าว ต้องไม่น้อยกว่า 10,000บาท/ตัน
-ราคาข้าวหอมมะลิ ต้องไม่น้อยกว่า 18,000 บาท/ตัน และ อีกสารพัด นโยบายจูงใจในการหาเสียงไว้
อันถือเป็นการโกหก หลอกลวงประชาชน อย่างชัดแจ้ง
แม้รัฐบาลเผด็จการนี้ ล้มเหลวสิ้นเชิงในทุกมิติของการบริหารประเทศ
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งทั่วโลกทราบดี
สหรัฐอเมริกาจึงไม่เชิญไทยเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศประชาธิปไตย
ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศเผด็จการทหาร เผด็จการฟาสซิสต์
4
มีเพียงอย่างเดียว ที่รัฐบาลเผด็จการนี้ โดดเด่น คือ
-กู้เงิน เอามาแจก แจกและแจก
เพื่อซื้อเสียงล่วงหน้า อย่างบ้าคลั่ง ผ่านโครงการสารพัด โดยเฉพาะบัตรประชารัฐ หรือบัตรคนจน
หลังสุดพวกเขามีการเตรียมออกนโยบาย จะแจกเงินตำบลละ 20 ล้าน ทั่วประเทศอีก เพื่อหลอกล่อ จูงใจให้คนส่วนหนึ่งหลงเชื่อ และเลือกนักการเมืองและพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการ เข้ามาอีก
-แม้คนไทยส่วนใหญ่ จะตาสว่างแล้ว ไม่เชื่อคำโกหก หลอกลวง ของรัฐบาลเผด็จการนี้แล้ว
แต่ก็ยังมีคนไทยส่วนหนึ่งเช่นกัน ที่ไม่สนใจ ว่าอนาคตของชาติบ้านเมือง อนาคตของลูกหลาน จะถึงกาลวิบัติหรือ ล่มสลาย ขอเพียงได้รับเงินแจก ก็จะเลือกนักการเมือง และพรรคการเมืองฝ่ายเผด็จการนี้ต่อไป
-ซึ่งฝ่ายเผด็จการประเมิน ว่าจะได้ไม่น้อยกว่า 14-15 ล้านเสียง ตามจำนวนบัตรคนจน ที่ออกให้แล้วแจกเงินซื้อเสียงล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องมาตลอด เพื่อเอาไว้ เป็นฐานเสียง ตามหลักการ กดให้จน แล้วแจก เป็นหนี้บุญคุณ เอาไว้เป็นฐานคะแนน
5
แต่หาก ฝ่ายเผด็จการ ผ่านวอร์รูม องค์กรบริหารจัดการทางยุทธศาสตร์ ประเมินแล้ว เห็นว่า
-แม้จะ แจกเงินซื้อเสียงล่วงหน้า
-แม้จะใช้อำนาจรัฐ ผ่านกลไกของรัฐบาล และองคาพยพเต็มที่
-แม้จะใช้ อำนาจรัฐ และทุกองคาพยพเต็มรูปแบบ แล้วยังแพ้ พรรคเพื่อไทย และ พรรคก้าวไกลอยู่
6
มาตราการ สุดท้าย ที่จะถูกนำมาใช้คือ นำเอาคดี ที่บรรดาลิ่วล้อบริวารของเผด็จการยื่นขอยุบพรรค ต่อ
-ปปช
– กกต หรือ
-ศาลรัฐธรรมนูญ
เร่งยุบพรรค ทำลายพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกลทิ้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยใช้ กัมพูชาโมเดล ที่ยุบพรรคฝ่ายค้าน ก่อนเลือกตั้งทิ้ง ไม่มีคู่แข่ง โดยไม่สนใจสังคมโลก
เขาถือคติว่า ผู้ชนะ เป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์
7
นี่ไม่รวมถึงกลโกง การแจกเงินซื้อเสียง การบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง การใช้สงครามจิตวิทยา ใส่ร้าย ทำลาย ฝ่ายประชาธิปไตย อีกสารพัดยุทธวิธี ที่จะถูกนำมาใช้ เพื่อฟอกขาวฝ่ายเผด็จการ ทำลายฝ่ายประชาธิปไตย ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
8
พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และ คนแดนไกล ท่านจึงประเมินฝ่ายเผด็จการนี้ ต่ำเกินไป
ขอให้พวกท่าน ตระหนักไว้เสมอว่า นี่ มันคือสงคราม แย่งชิงอำนาจรัฐ นี่คือ สงคราม2 ระบอบ ระหว่าง ระบอบประชาธิปไตย กับ ระบอบเผด็จการ
ในสงคราม ไม่มีความปราณีจากฝ่ายศัตรู
ในสงครามเต็มไปด้วย กลศึก เล่ห์เหลี่ยม
-หากท่าน ยังสู้ภายใต้กฎของโจร ท่านจะไม่มีวันชนะโจร
หากท่านยังมองโลกสวย แต่ ศัตรู ไม่ได้มองเช่นท่าน ถือว่าท่านประมาทศัตรูที่เข้มแข็ง ท่านจะปราชัยทุกสนามรบ
หากท่านยังประเมินสถานการณ์เข้าข้างตัวเอง คิดว่า ประชาชนจะเข็ดขยาดต่อเผด็จการ กลับมาเลือกพรรคของพวกท่าน แบบแลนด์สไลด์
พวกท่านฝันไป
ท่านได้โปรดพิจารณา ตรึกตรอง ทบทวน ก่อนทำศึก บนข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์
อย่าฟังเพียงแค่ข้อมูลด้านเดียว หรือข้อมูลที่รื่นหู ตามจริต ของฝ่ายตนเท่านั้น
หากพวกท่านยังสู้แบบเดิมๆ ในวิธีการเดิม ในกฎ กติกาของโจร ท่านไม่มีวันจะชนะแน่แท้
แต่หากท่านตระหนักรู้ สู้ในเกมส์ที่ประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยกำหนด โอกาสชนะ ยังพอมี