ฟิล์ม เรียกร้องรัฐเยียวยา คนกลางคืน จนกว่าจะกลับมาเปิดได้ หลัง ศบค.บอกให้หลัง 16 ม.ค. 65

“ฟิล์ม รัฐภูมิ” เรียกร้องรัฐเยียวยา คนกลางคืน จนกว่า ธุรกิจจะกลับมาเปิดได้อีกครั้ง หลัง ศบค.ยืนยัน ให้ ผับ บาร์กลับมาเปิดวันที่ 16มกราคม 65 เช่นเดิม

นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลโดย ศบค. มีมติยืนยันให้สถานบันเทิง กลับมาเปิดได้ในวันที่ 16มกราคม 2565เช่นเดิมนั้น สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของรัฐไทย ที่ไม่ฟังเสียงของผู้ประกอบการ ผับ บาร์ ไม่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชน

โดยเฉพาะคนกลุ่มนี้ ได้รับผลกระทบมาต่อเนื่องยาวนาน และพยายามส่งเสียงเรียกร้องถึงผู้มีอำนาจมาโดยตลอด แต่รัฐกลับเพิกเฉย ไม่สนใจข้อเสนอ ข้อแนะนำของคนที่อยู่ในภาคกลางคืน หลังพยายามสื่อสาร บอกกล่าว ถึงความเดือดร้อนไปยัง หน่วยงานภาครัฐหลายต่อหลายครั้ง

ทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก ต้องปิดกิจการถาวร ส่งผลให้เกิดภาวะการว่างงาน ขณะที่มาตรการเยียวยาก็ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะคน ที่ประกอบอาชีพในภาคบริการกลางคืนนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จึงไร้การดูแล
ดังนั้นหาก รัฐวางแนวทางที่จะเยียวยา คนในภาคกลางคืน ต้องมองให้รอบด้านครอบคลุมคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมให้ได้รับการดูแลด้วยเช่นกัน

“พรรคไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้รัฐเร่งออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ต่อลมหายใจคนในภาคกลางคืน ที่ต้องขาดรายได้ มานานนับปี
และขอให้รัฐ เห็นถึงความสำคัญของอาชีพคนกลางคืน เพราะธุรกิจเหล่านี้สามารถสร้างเม็ดเงินขับเคลื่อนให้กับประเทศได้มหาศาล โดยทุกคนพร้อม จะดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆภายในร้านให้เกิดความปลอดภัยไร้โควิดสูงที่สุด “นายรัฐภูมิ กล่าว

นายรัฐภูมิ ยืนยันว่า ผู้ประกอบการภาคธุรกิจกลางคืน นักร้องนักดนตรี ทุกสาขาอาชีพ พร้อมจะปรับเปลี่ยนการทำงาน เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ ได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น การแสดงดนตรีสด หรือ การเปิดเพลงในสถานประกอบการสามารถทำได้ แต่ต้องรักษาระยะห่าง ลดการเคลื่อนไหว

หรือผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือหากไม่ได้วัคซีนครบ 2 เข็ม ต้องได้รับการตรวจATK ไม่เกิน3 วัน ก่อนเข้าใช้บริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ และอาบอบนวด

และปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในให้อากาศหมุนเวียน และมีความสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลยืนยันที่จะเปิดให้ ธุรกิจผับ บาร์ บริการภาคกลางคืน กลับมาเปิดได้อีกครั้งในวันที่ 16มกราคมนั้น ต้องพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลืออย่างน้อย 5,000 บาทต่อเดือน จนกว่าธุรกิจกลางคืนจะกลับมาเปิดตามปกติ