“เทพฤทธิ์” มอง “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ทำประเทศตกขบวน เวทีประชาธิปไตยโลก ชี้มีสิทธิเสียอีกหลายโอกาสหลากประโยชน์

“เทพฤทธิ์ ไทยสร้างไทย” มอง “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ทำประเทศตกขบวน วงประชาธิปไตยโลก ทั้งแนวปฏิบัติเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและข้อมูล พรรคไทยสร้างไทย ให้ความเห็นถึงกรณีที่ ประเทศไทยไม่ถูกเชิญ ร่วมประชุมประชาธิปไตย ที่สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยระบุว่า ต้องมองเรื่องดังกล่าวเป็น 2 แนวทาง

แนวทางแรกคือการขับเคลื่อนในมิติทางเศรษฐกิจขณะที่อีกหนึ่งแนวทางคือ เรื่องในมิติด้านประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยจะพูดว่าตนเองเป็นประชาธิปไตย แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เป็นประชาธิปไตย และยังอ้างตลอดว่านี้คือ”ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” แม้หลายครั้งประเทศไทยจะถูกเตือนอย่างเป็นทางการจากนานาชาติ หรือองค์การสหประชาชาติไม่น้อยกว่า 4-5 ครั้งก็ตาม

โดยเฉพาะการขอให้ตรวจสอบ เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการในชั้นศาลว่า ในบางกรณีอาจเกินความเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมือง หรือด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้เสรีภาพตามกรอบรัฐธรรมนูญของประชาชน ซึ่งผู้มีอำนาจของไทยไม่เคยรับฟังกลับกันยังพยายามตอบโต้โดยตลอด และอ้างว่านี้คือแนวปฏิบัติของไทย

อาทิ เรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ หรือการออกมาเคลื่อนไหวเรียกให้ฝ่ายผู้มีอำนาจแก้ปัญหาน้ำมันแพง กลับไม่รับฟังเสียงเรียกร้องและยืนยันที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เหล่านี้เป็นการสร้างความไม่มั่นใจในแง่ของประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามมองว่าท่าทีดังกล่าว ในอนาคตจะมีผลต่อประเทศไทยหลายเรื่อง เช่นอาจทำให้แรงงานไทยเสียโอกาสไปทำงาน
นายเทพฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไทยสูญเสียความเป็นผู้นำด้านประชาธิปไตยในภูมิภาคอาเซียน จากแนวปฏิบัติของประเทศไทยเอง สะท้อนจากการที่ประชาชนไม่สามารถ ใช้เสรีภาพตามกรอบหลักการได้อย่างที่ควรจะเป็น