คกก.วินัยการเงินการคลังเห็นชอบขยายกรอบการก่อหนี้ มาตรา 28 เป็น 35% รองรับจ่ายชดเชยประกันข้าว

คกก.วินัยการเงินการคลังเห็นชอบ ขยายกรอบการก่อหนี้ มาตรา 28 เป็น 35% รองรับการจ่ายชดเชยประกันข้าว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลัง มีมติขยายกรอบเพดานการใช้เงินตามมาตรา 28 ภายใต้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง จากไม่เกิน 30% เป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินตามมาตรา 28 ขยายเพิ่มอีก 155,000 ล้านบาท เนื่องจากยอดเงินคงเหลือตาม ม.28 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีวงเงินใช้ได้อีกเพียง 5,360 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรโดยเฉพาะข้าว ที่ยังต้องใช้เงินอีก 7.6 หมื่นล้านบาท เพื่อชดเชยให้ชาวนาในฤดูกาลผลิต 2564/65 ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้มติดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นให้ลดกรอบเพดานลงมาอยู่ที่ 30% ของประมาณรายจ่ายประจำปีเช่นเดิม

“นายกรัฐมนตรีได้กำชับแนวทางนโยบายการประกันรายได้ โดยให้ประเมินรูปแบบ วิธีปฏิบัติ และการลดต้นทุนเกษตรกรในฤดูกาลผลิตถัดไปล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เป็นภาระของรัฐบาล ทั้งนี้หลังจากมติวันนี้ คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ จะมีการประกาศรายละเอียดกำหนดการจ่ายเงินชดเชยโครงการประกันราคาข้าว ซึ่งคาดว่าจะจ่ายได้ครบภายในเดือนธันวาคมนี้” นายอาคม กล่าว

นายอาคม กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติ ให้พิจารณาการนำวงเงินที่ต้องใช้จ่ายในโครงการประกันพืชผลไปบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อลดภาระการใช้จ่ายในมาตรา 28 เนื่องจากยังมีโครงการอื่นที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินภายใต้มาตรา 28 อีก เช่น การชดเชยหนี้เสียในการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยประชาชนของแบงก์รัฐ ซึ่งล่าสุด ครม. ได้อนุมัติวงเงินชดเชย 1,500 ล้านบาทให้ธนาคารออมสินในการปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ รวมทั้งยังต้องใช้เงินในการชดเชยอัตราค่าบริการสาธารณะต่างๆ ด้วย