ผู้บริหารนิติศาสตร์ มธ. แถลงการณ์ เสียใจ ข้อความไม่เหมาะสมในวารสารนิติศาสตร์

ผู้บริหารนิติศาสตร์ มธ. แถลงการณ์ เสียใจ ข้อความไม่เหมาะสมในวารสารนิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. จากกรณี โลกออนไลน์ บทความปกิณกะกฎหมายของอดีตนักวิชาการคณะนิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ เรื่อง “กระทำชำเราอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย (ที่แก้ไขใหม่)” ซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่ปี 2555 หรือ 1 ปี ทั้งนี้ มีการใช้ถ้อยคำช่วงหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เป็นข้อความในเชิงสมมติยกตัวอย่างเปรียบเทียบ โดยมีการถกเถียงอย่างมากถึงการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นมานาน และการใช้คำดังกล่าวก็เพื่อให้เห็นช่องว่างของกฎหมาย แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วย

ล่าสุด ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกแถลงการณ์ของคณะเรื่อง ข้อความที่ไม่เหมาะสมในบทความของวารสารนิติศาสตร์ มีรายละเอียดระบุว่า สืบเนื่องจากมีการเผยแพร่บทความปกิณกะกฎหมายซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 41ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555) หน้า 195-197 ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยบทความดังกล่าวมีข้อความซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาเนื้อหาของบทความแล้ว รู้สึกเสียใจที่ข้อความของบทความดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจแก่ผู้อ่าน เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ถูกต้องในการ จัดการกับการตีพิมพ์บทความวิชาการที่มีข้อความในลักษณะดังกล่าว คณะผู้บริหารจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือ ในที่ประชุมคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อมีมติร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์จะแจ้งมติที่ประชุมให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔