กกต.ลุยรับฟังความเห็น ร่างกม.เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ-วิธีคำนวณปาร์ตี้ลิสต์

กกต.แจ้งจังหวัด เปิดรับฟังความเห็นร่างกม.เลือกตั้งส.ส. 37 มาตรา ทั้งบัตร 2 ใบ วิธีคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ แบ่งเขตใหม่ ลดเวลาลงคะแนน

วันที่ 22 พ.ย.2564 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ (ผอ.กต.จว.) พร้อมสำเนาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ พ.ศ… เพื่อให้สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 77 กำหนดแล้ว หลังรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับวันนี้

การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว จะใช้เวลา15 วันก่อนที่สำนักงานกกต.ประจำจังหวัด จะส่งกลับมายังสำนักงานกกต.กลาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็น นำเสนอต่อที่ประชุมกกต. และปรับปรุงร่างกฎหมาย จากนั้นจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) สำนักงานกฤษฎีกา และรัฐสภาต่อไป

สำหรับร่างพ.ร.ป.ว่าการเลือกตั้งส.ส. ที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นนั้น มีทั้งหมด 37 มาตรา สาระสำคัญที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย การให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จำนวนส.ส.เขต 400 คนและส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะให้นำคะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้งทั้งประเทศมารวมกันหารด้วย 100 เพื่อให้ได้คะแนนต่อส.ส. 1 คน หากจัดสรรแล้วยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน จะจัดสรรให้กับพรรคที่คะแนนเหลือเศษมากตามลำดับ

การแบ่งเขตใหม่ 400 เขต ให้เสร็จใน 90 วัน ส.ส.เขตใช้เบอร์เดียวกับเบอร์พรรค โดยการการสมัครเปิดรับสมัครแบบแบ่งเขตก่อน แล้วจึงรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อได้เบอร์พรรคแล้ว จึงใช้เบอร์นั้นกับผู้สมัครที่พรรคส่งใน 400 เขต การลดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งเหลือ 08.00-16.00 น. การเพิ่มกรรมการประจำหน่วยเป็น 9 คน และกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วย 800 คน

ขณะนี้ สำนักงานกกต. เร่งยกร่างแก้ไขพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง คาดว่าจะมีการแก้ไขในเรื่องกระบวนการจัดทำไพรมารีโหวตส่งผู้สมัครของพรรคการเมือง ซึ่งหลังดำเนินการเสร็จและผ่านที่ประชุมกกต. จะส่งสำนักงานกกต.จังหวัดเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเช่นกัน