‘ไทยสร้างไทย’ เตรียมเสนอร่างรธน.แก้ไขเพิ่มเติม ม.256 เปิดทางใช้ สสร.แก้รายมาตรา

ไทยสร้างไทย เตรียมเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ม.256 เปิดทางสภาใช้กลไก ส.ส.ร.แก้รายประเด็น ระบุพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งภายใต้กติกาบัตร 2 ใบ เชื่อจะเป็นพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งหน้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พรรคไทยสร้างไทย โดย ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วยนายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย และการเมือง ร่วมกันแถลงข่าวเสนอทางออกประเทศ ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256

ดร.โภคิน กล่าวว่าหลังจากที่รัฐสภาได้ปัดตกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แก้ไขหลายมาตราในวาระที่ 1 รวมถึงมีการโปรดเกล้าฯรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราสามารถกระทำได้ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า จะต้องจัดทำประชามติก่อน แต่รัฐบาลยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

“ตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับการแก้ไข และเห็นชอบโดยประชาชน วิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นก็จะยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ พรรคไทยสร้างไทย จึงเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่นอกจากรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาและเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังสามารถมอบให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)เข้ามาพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ“

ดร.โภคิน กล่าวเพิ่มเติมว่ากระบวนการหลังจากนี้ จะมีการยกร่างข้อเสนอดังกล่าวประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อเสนอผ่าน 3 ช่องทาง คือคณะรัฐมนตรี ,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา และการเข้าชื่อของประชาชนจำนวน 50,000 รายชื่อ ซึ่งหากรัฐสภาเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว ก็จะเป็นทางออกให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง หรือจะไปตั้งต้นที่การทำประชามติสอบถามประชาชนว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก่อนก็ได้

ด้านนายวัฒนา กล่าวว่าความขัดแย้งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายพยายามแก้ไข แต่ก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจากอีกฝ่าย ดังนั้นข้อเสนอของพรรคไทยสร้างไทย จึงเป็นฝ่าทางตันของวิกฤตทางการเมืองของสังคมไทยได้

ส่วนกรณีใบเลือกตั้ง 2 ใบ ที่ถูกมองว่าพรรคเล็กจะเสียเปรียบในการเลือกตั้ง นายวัฒนา ยืนยันว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่ใช่พรรคเล็ก จึงไม่เสียเปรียบจากกติกาบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพราะมีความพร้อมทั้งนโยบาย และบุคคลากรในการสู้เลือกตั้งในทุกรูปแบบตามกติกาของรัฐธรรมนูญ

แม้ว่าพรรคไทยสร้างไทย จะเป็นพรรคใหม่ที่ก่อตั้งมาเพียง 6 เดือน แต่ได้รับความสนใจจากทุกช่วงวัย ทั้งคนรุ่นใหม่ และคนมีประสบการณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนตัวเล็ก ซึ่งการมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองกลับไปสมัยปี 2544 ที่ประชาชนให้ความสำคัญกับนโยบายของพรรคการเมือง ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคการเมืองเดียวในขณะนี้ที่เน้นหาทางออกให้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคการเมืองใหญ่อย่างแน่นอน