ฝ่ายค้าน เตรียมจัดมีตติ้ง 7 ธ.ค. จี้ พรรคร่วมรบ. ดูแลองค์ประชุม หลังสภาล่มถี่

ฝ่ายค้าน จี้พรรครบ.ดูแลองค์ประชุมหลังสภาล่มถี่ ประกาศเตรียมจัดมีทติ้งสานสัมพันธ์ฝ่ายค้านบ้าง 7 ธ.ค.นี้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ฐานะหัวหน้าพรรค พท. นายประเสริฐ จันทรรวงรอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคพท. นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรคพท. นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย (สร.) นายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ (ปช.) น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ (พช.) ร่วมประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านประจำสัปดาห์

จากนั้นเวลา 12.30 น. นพ.ชลน่าน แถงผลการประชุมว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันหลายเรื่อง โดยฝ่ายค้านได้รับหนังสือแจ้งจากพรรคพช.ถึงการประชุมใหญ่สามัญเพื่อปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค โดยได้นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ สส.อุตรดิตถ์ เป็นหัวหน้าพรรคพช.คนใหม่ ซึ่งจะได้มีโอกาสประชุมร่วมกันในโอกาสต่อไป

“ฝ่ายค้านเห็นถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เหนียวแน่นและเป็นเอกภาพ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะจัดงานสานสัมพันธ์ร่วมกันในวันที่ 7 ธันวาคม โดยจะได้แถลงถึงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งประเมินบทบาทการตรวจสอบการบริรหาราชการแผ่นดินของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมา และการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน รวมถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต”

“ในส่วนของการทำงานสภาได้ดี สิ่งสำคัญคือระบบเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยที่ต้องทำงานร่วมกัน เราขอเรียกร้องให้พรรคร่วมรัฐบาลได้ทำหน้าที่ให้ถึงพร้อม เพราะจากสถานการณ์การประชุมที่ผ่านมาที่สภาล่มเป็นประจำ ดังนั้นฝ่ายค้านในฐานะเสียงข้างน้อย เราพร้อมลงมติในเรื่องสำคัญ พร้อมทั้งจะกำหนดเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดหรือญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป” นพ.ชลน่าน กล่าว