สถานทูตเตือนเอง! คนไทยลอบขนยาเสพติดเข้าเกาหลีใต้ โทษหนักคุกตลอดชีวิต

สถานทูตเตือนเอง! คนไทยลอบขนยาเสพติดเข้าเกาหลีใต้ โทษถึงคุกตลอดชีวิต ผู้กระทำผิดจะถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul ออกประกาศเตือนชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกคน ร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลจากยาเสพติด

โดยระบุว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกประกาศ เตือนชาวไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ว่า กฎหมายของประเทศเกาหลีใต้กำหนดบทลงโทษ ผู้กระทำผิดข้อหายาเสพติดที่รุนแรง

ลักลอบนำเข้า โทษจำคุก 5 ปีขึ้นไปหรือตลอดชีวิต จำหน่ายหรือเสพ โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ผู้กระทำผิดจะถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก ขอให้พี่น้องชาวไทยในเกาหลีใต้ ร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลจากยาเสพติด