“ธนกร” ปลื้ม ประธานหอการค้าไทยยกย่อง “ประยุทธ์” กล้าตัดสินใจ เปิดประเทศ- จัดหาวัคซีน

“ธนกร” ปลื้ม ประธานหอการค้าไทยยกย่อง “ประยุทธ์” กล้าตัดสินใจ เปิดประเทศ- จัดหาวัคซีน เชื่อศก.ไทย 65 กลับมาเติบโต-เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วานนี้ นายสนั่น อังอุบลุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้กล่าวยกย่องพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จับมือ รวมใจ พาไทยรอด” ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยระบุว่าชื่นชมนายกรัฐมนตรี ที่ใด้แสดงความหนักแน่น พร้อมรับฟังความคิดเห็น และกล้าตัดสินใจ เช่นการจัดหาวัคซีนและการเปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการหอการค้าไทย ยืนยันว่า หอการค้าไทยมีความตั้งใจและจริงจังที่จะทำงานเคียงคู่กับรัฐบาล หอการค้ายังมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทธุรกิจที่มีศักยภาพสูงพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศร่วมกับรัฐบาลเดินหน้าฝ่าวิกฤต พลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน ผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปี 2565 กลับมาเติบโตและเข้มแข็งอีกครั้ง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อเสนอแนะของหอการค้าไทยยังสอดคล้องกับแนวคิดนายกรัฐมนตรีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง การขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มและต่อยอด Application ต่าง ๆ การพัฒนาและยกระดับเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทาง BCG รวมทั้งการปรับปรุง กฏระเบียบ และกฏหมายที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เน้นเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและเติบโต ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกระจายรายได้ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตนารมย์และจุดยืนประเทศไทยในที่ประชุม COP 26 ด้วย ซึ่งที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ การรักษาการจ้างงาน รวมทั้งมาตรการเยียวยาต่าง ๆ ที่มีความครอบคลุมทุกกลุ่มประชาชน ทั้งโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ ล่าสุดความสำเร็จของการเดินหน้าเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ปัญหาซ้ำซาก ขณะเดียวกันก็แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเป็นภาคีสำคัญในกลุ่มการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

“นายกรัฐมนตรีมีรูปแบบสไตล์การทำงานเฉพาะ ไม่เพียงแต่ออกข้อสั่งการ แต่ยังติดตามการดำเนินงานและรับฟังผลตอบรับจากพี่น้องประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะ ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาความยากจน โดยบูรณาการงานและความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ มีการใช้ “ทีมพี่เลี้ยง” ลงไปขับเคลื่อนระดับพื้นที่ พูดคุยกับประชาชน ศึกษาปัญหารายครอบครัวด้วย ซึ่งเป็นรูปแบบที่รัฐบาลต่างประเทศทำเสร็จมาแล้ว แต่ยังไม่เคยมีรัฐบาลไทยชุดไหนเคยดำเนินการมาก่อน” นายธนกร กล่าว